Beágyazott intelligens ágensek

Tanszéki konzulens: 
A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE437
Tel.:
+36 1 463-2899
Email: meszaros (*) mit * bme * hu

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Korábbi (jelenleg nem aktív, de látszik)
Kiírás éve: 
2009
A kiírás jellege: 
szorgalmi feladat, önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv

A feladat

Egyre szélesebb körben jelennek meg  "smart" eszközök, amelyek valamilyen módon "intelligensebbek" igyekeznek lenni hagyományos társaiknál. Az intelligens ágens koncepció nagyon jól illeszkedik az ilyen, környezetükbe ágyazott, önállóan viselkedő, tudásalapú szoftverkomponensek tervezésére és megvalósítására. Az ágens megközelítés mindemellett komoly hangsúlyt helyez a rendszerek közötti kommunikációra és együttműködésre is. A többágens rendszerekben magas szintű kommunikációs nyelvek segítik az ilyen rendszerek kialakítását.

A feladat alapvetően ilyen beágyazott ágensek, illetve ágensközösségek megvalósítását jelenti a konzulenssel egyeztetett alkalmazási környezetben és céllal.

Lehetséges alkalmazási környezetek

A teljesség igénye nélkül

  • virtuális világok (pl. játékok)
  • szofter és hardver robotok
  • szövegelemző és -feldolgozó rendszerek
  • információkeresés és web

Előzmények, eszközök

Az elmúlt években a tanszéken számos ilyen beágyazott ágenst valósítottunk meg és kapcsoltunk össze például a Jade ágens környezetben. Kidolgoztunk közlekedési hálózat szimulációjára, robotikus rendszerek megvalósítására és ember-gép interfészek kialakítására szolgáló rendszereket is.

Várható eredmények, megszerezhető ismeretek

A hallgató megismerkedik az ágens fejlesztési módszertannal, ágens kommunikációs nyelvekkel, tudásalapú rendszerek működésével és a választott alkalmazási területen használható intelligens módszerekkel.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató