Kooperáció és gépi tanulás labor

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE423
Tel.:
+36 1 463-4394
Email: strausz (*) mit * bme * hu

Oktatók

A doktorandusz fényképe
doktorandusz
Szoba: IE423
A munkatárs fényképe
óraadó
Szoba: IE329

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A laboratóriumi mérés sorozat kisebb (2-3 elemű) tematikus blokkokba van szervezve, amelyek során a hallgatók kisebb projekteket visznek végig, egy-egy adott célkitűzést próbálnak elérni. A tudásmodellezés és információelérés blokk feladataiban a hallgatók megismerkednek az információkeresés alapelveivel, egy keresési tárgyterület modellezésével és erre építve szemantikus információelérési problémát oldanak meg. A kooperáció blokk mérésein a hallgatók játékelméleti módszerek segítségével olyan kooperáló ágens-közösségeket alakítanak ki, amelyek elektronikus aukciókban és szavazásokban vesznek részt. A blokk keretében a hallgatók különböző tervkészítési módszerek segítségével is megoldanak egy a témához kapcsolódó tervkészítési és ütemezési feladatot. Az utolsó feladatcsoport a tanulás blokk, ahol a hallgatók statikus és dinamikus neurális, illetve bayes-i tanulási sémákkal kísérleteznek adott problématerületen.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató