Egészségügyi informatika és biostatisztika

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE425
Tel.:
+36 1 463-4116
Email: gezsi (*) mit * bme * hu

Oktatók

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: E435
Tel.:
+36 1 463-2677
Email: antal (*) mit * bme * hu
A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE425
Tel.:
+36 1 463-4116
Email: gezsi (*) mit * bme * hu
A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE427
Tel.:
+36 1 463-2010
Email: gaborhu (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

Az átfogó, heterogén, nagy mintaszámú egészségügyi adatok a standard klinikai adatok mellett egyre nagyobb mértékben tartalmaznak életmódra és környezetre vonatkozó adatokat, illetve molekuláris biológiai adatokat, ami mind információ technológiai, mind statisztikai szempontból is új kihívásokat jelent.

Az egészségügyi informatika számára új feladat a teljes körű egészségügyi, klinikai és gyógyszerfogyasztási adatok szinkronizált gyűjtése, amely ráadásul kiegészül olyan valós életből származó adatokkal, mint a viselhető elektronikai eszközök és a támogatott életviteli technológiáknak az adatai.

Az így előálló nagy mennyiségű, többrétű, sok ponton keresztkapcsolt, átfogó adathalmaz statisztikai és adatbányászati elemzése mind az egyén, az orvos, a biztosítók és a gyógyszeripar számára is vitális információkat biztosíthat. Ennek azonban feltétele ezen új adatokra is alkalmazható vagy éppen célzottan erre kifejlesztett adatelemzési eljárások használata.

A tantárgy ezen új, egészségügyi adatok által meghatározott szempontból ismerteti az informatikai és statisztikai megoldásokat.

A tantárgy a következő kompetenciák elsajátítását teszi lehetővé:
- biostatisztikai alapfogalmak és módszerek ismerete
- orvosi kódrendszerek, ontológiák kezelése
- adatmérnöki folyamatok tervezése
- az R statisztikai adatelemzési nyelv alkalmazása
- orvosi döntéstámogató rendszerek kialakítása

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató