Vizsga információk

A vizsga szóbeli, a tételsor 2009-ben az alábbi:

 1. Technológia, komplex szoftverrendszerek alapproblémái, szoftverminőség, fejlesztési folyamat és kézbentartása. Diszkrét rendszerek leírásának nehézségei, hibakezelés, tesztelés problémái.
 2. Programozási paradigmák, procedurális és deklaratív megközelítés, procedurális nyelvek fejlődése, strukturáltság megjelenése.
 3. Objektumorientált programozás, osztály és objektum viszonya, objektum típusa, az információ rejtés megvalósulása objektumorientált programozás során, az objektumorientáltság ismérvei. Java példák.
 4. Objektum állapota, viselkedése, azonosság, értékadás, élettartam, interfész, objektumok közötti kapcsolatok, láthatóság, az objektumok közötti kommunikáció. Sablonok. Java példák.
 5. Párhuzamos eseményvezérelt rendszerek, alapfogalmak, ütemező és feladatai, ütemezési algoritmusok. Ütemezés hardware és software megvalósítása. Java példák.
 6. Folyamatok leírásának eszközei, szálak, architektúrális és tervezési minták (általában és ebben a környezetben).
 7. A beágyazott rendszerek gyakori rendszerarchitektúrái és azok hatása a párhuzamos eseményvezérelt szoftverre.
 8. Kölcsönös kizárás, szinkronizáció, kommunikáció módszerei közös memóriával rendelkező rendszerekben.
 9. Kölcsönös kizárás, szinkronizáció, kommunikáció módszerei elosztott rendszerekben, architektúrális  minták elosztott rendszerkhez.
 10. A párhuzamos eseményvezérelt programozás architektúrális mintái, egyszerű párhuzamos architektúráktól a beágyazott operációs rendszerig.
 11. Szoftverfejlesztés módszerei és módszertana, a modell szerepe. Az UML nyelv és helye a szoftverfejlesztés folyamatában.
 12. UML diagrammok, használati-eset diagramm és osztálydiagramok, alkalmazási köreik.
 13. UML diagrammok, szekvencia és aktivitás diagrammok, alkalmazási köreik.
 14. UML diagrammok, állapotdiagram, alkalmazási köre, implementációs lehetősége.

 

A vizsgán a tételsor első 7 és második 7 tételéből 1-1 tételt kell húzni. Ezek után 30 perc áll rendelkezésre a felkészülésre, amely során ajánlott írott vázlatot készíteni a tételekről. A vázlat alapján a vizsga során elbeszélgetünk az anyagról, és a vizsgajegy "kialakul".

Figyelem: A tárgyat záróvizsgaként választók számára is ez a tételsor! A záróvizsgán a 14 tételből 1-et kell húzni, de a keresztkérdések során persze bármelyik téma előkerülhet...

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató