Jegyzetek

 

 

A tárgyhoz kapcsolódó alapvető irodalmak:

Russel, S. J., Norvig, P.: "Mesterséges Intelligencia modern megközelítésben" Második, átdolgozott, bővített kiadás. Panem, Budapest, 2005. VI. rész

Altrichter Márta, Horváth Gábor, Pataki Béla, Strausz György, Takács Gábor, Valyon József: "Neurális hálózatok" Panem kiadó, 2007. 

mindkét könyv, sok kisérő anyaggal megtalálható a Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanachban is, http://mialmanach.mit.bme.hu/.

 További elektronikusan is elérhető segédletek, illetve linkek:

lásd a csatolt fájloknál

 

 

 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató