Vizsga információk

Vizsgatematika

Több ágens rendszerek alapjai

Ágensek. Intelligens ágensek. Több-ágens rendszerek. Ágensrendszerek kooperációja, intencionális modális logikai (Belief-Desire-Intention) modellek és ezen alapuló kommunikációs nyelvek. AgentSpeak és Jason platform.

Tanulás ágensszervezetekben

Többágenses rendszerekben történő tanulás speciális problémái, illetve lehetőségei. Tanulás kooperatív szervezetekben. Tanulás versengő szervezetekben. Tanulás hierarchikusan strukturált szervezetekben.

Versengés ágensrendszerekben - szavazáselmélet

Szavazáselméleti problémák áttekintése.  Borda és Condorcet munkássága. Kritériumok és lehetetlenségi tételek. Schwartz szavazás elmélete. Hibrid szavazási sémák.

Versengés ágensrendszerekben - aukciók

Árveréselmélet – árverés komponensei. Egy/több elemű, első/második áras, és zárt licites árverések. Kombinatorikus aukciók problémái. Taszk kiosztás aukciós protokollokkal. Szekvenciális aukció és team-fajták. Komplex taszkok kiosztása aukciókkal.

Tervszerű cselekvés

Többágenses tervkészítés problémaköre. Több ágenses tervkészítés hagyományos módszerekkel. Tervkészítés és koordináció problémaköre. Elosztott tervkészítés kommunikáció és következtetés révén.

Játékelméleti modellek

A kooperáció és a játékelmélet. Haszonelmélet: preferencia, haszon, tranzitivitás. Nem kooperatív játékok. Racionalitás, kölcsönös tudás, tökéletesség, teljesség, játékosok, tiszta és kevert stratégiák, Nash-egyensúly, típusok, nem teljes információjú (Bayes-i) játékok, kooperatív játékok.

Fogalmi rendszerek és kooperativitás

Ontológiai rendszerek alapjai. Ontológiák szerepe informatikai rendszerekben. Leíró logikák áttekintése. Ontológia alkalmazások.

 


Vizsgák

minta: 2010.05.25.  vizsgalap

 

© 2010-2023 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató