Zenei jelfeldolgozás

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE330
Tel.:
+36 1 463-3587
Email: bank (*) mit * bme * hu

Oktatók

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE330
Tel.:
+36 1 463-3587
Email: bank (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

Napjainkban a jelfeldolgozási feladatokat - így a zenei jelfeldolgozás feladatait is - szinte kizárólag digitális eszközök segítségével oldják meg. Különösen hatékonyak a modellalapú módszerek, amelyek a fekete doboz megközelítéssel ellentétben a rendszer belső felépítésének ismeretéből indulnak ki. A tantárgy célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, amelyek birtokában a hallgatók képessé válnak zenei jelfeldolgozó algoritmusok (pl. szintézismódszerek, effektek) kifejlesztésére és megvalósítására. A tantárgy szerves részét képezi a házi feladat, amelyben a hallgatók egy választott effekt vagy hangszintézis algoritmust implementálnak.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató