Adatelemzés és adatvizualizáció mérnököknek

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IB418
Tel.:
+36 1 463-2006
Email: gonczy (*) mit * bme * hu

Oktatók

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IB418
Tel.:
+36 1 463-2006
Email: gonczy (*) mit * bme * hu
A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IB418
Tel.:
+36 1 463-2006
Email: ikocsis (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A tantárgy mérnöki feladatok adatvezérelt megoldását támogatja, kiemelt hangsúlyt fektetve a feltáró adatelemzés és a szakterületi modellek használatára. A tárgy bemutatja adatalapú módszerek informatikai rendszerekbe történő integrációjának lehetőségeit, alkalmazási területként kiemelten tárgyalja a mérési adatok, valamint a szoftverek fejlesztése és üzemeltetése közben keletkezett adatok elemzési kérdéseit.

A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgató képes lesz

áttekinteni az adatfeldolgozás és feltáró adatelemzés főbb lépéseit,
kiértékelni egy adott adatkészlet főbb minőségi jellemzőit,
meghatározni és kiértékelni mérnöki problémák adatvezérelt megoldásának céljait,
mérnöki ismeretekkel támogatott vizualizációs és adatelemzési feladatokat elvégezni.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató