Mesterséges általános intelligencia

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: E435
Tel.:
+36 1 463-2677
Email: antal (*) mit * bme * hu

Oktatók

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: E435
Tel.:
+36 1 463-2677
Email: antal (*) mit * bme * hu
A munkatárs fényképe
óraadó
Szoba: IE427
Tel.:
+36 1 463-2010
Email: bolgar (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A tudás egyéni és társadalmi szintű gondozása és felhasználása fajunk meghatározó sajátossága, amely tevékenységnek a támogatása egyre kiterjedtebben és egyre magasabb fokon automatizált az adatok, információ és tudás mennyiségének növekedésével. A mesterséges általános intelligencia tárgya a megismerési folyamatoknak és a keletkezett tudás felhasználásának teljes körű vizsgálata, formalizálása, replikációja és kiterjesztése; különös tekintettel annak önreflexív, önszervező, autokatalitikus voltára.

A mesterséges intelligencia (MI) fogalmának a folyamatos módosítását és kiterjesztését a „szűk" MI mérnöki megoldásainak a gyors fejlődése és a hétköznapokban való megjelenése is indukálja: az egyes leszűkített feladatokra fókuszáló és abban „emberfeletti" teljesítményt elérő megoldások mintegy kizárják a már megoldott aspektusokat az (általános) intelligencia tárgyköréből.

A racionalitás és intelligencia általános, több évezredre visszanyúló, kérdéseihez sorolható az intelligencia meghatározása, célja, felismerhetősége, matematikai korlátai, és realizációinak korlátai. További kapcsolódó fogalmak és tudományterületek a következőek: a véletlen-megismerhetőség-prediktálhatóság információelméleti kapcsolata; az okozatiság kutatása és az emergencia kérdése; az önmódosítás, önszervező rendszerek, megerősítéses tanulás és evolúció keretei; önhivatkozás, öntudat megjelenése és a szabad akarat lehetősége, a kreativitás és az emberi tudományos megismerés teljes automatizálása, illetve intelligenciák szimbiózisának lehetősége. A mesterséges általános intelligencia ipari szintű és hétköznapi megjelenésének kérdési pedig részben a már napjainkban is létrehozható mesterséges intelligencia alapú eszközök megbízhatóságának, bizonyítható hasznosságának, etikus voltának a kérdésein keresztül is vizsgálhatóak.

A tárgy áttekintést nyújt általános intelligenciával kapcsolatos (1) matematikai eszközökről és korlátokról; (2) természettudományos ismeretekről a fizika, neurobiológia és pszichológia területéről; és (3) formális elméletekről, illetve számítási modellekről.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató