Mérési adatok vizuális elemzése

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
egyetemi tanár
Szoba: IB420
Tel.:
+36 1 463-3595
Email: pataric (*) mit * bme * hu

Oktatók

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IB418
Tel.:
+36 1 463-2006
Email: gonczy (*) mit * bme * hu
A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IB418
Tel.:
+36 1 463-2006
Email: ikocsis (*) mit * bme * hu
A munkatárs fényképe
egyetemi tanár
Szoba: IB420
Tel.:
+36 1 463-3595
Email: pataric (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A műszaki gyakorlatban kulcsfontosságú a tapasztalati adatok gyűjtése és elemzése mind a rendszerek méretezésénél, mind teljesítmény- és időviszonyaik helyességének ellenőrzésénél. Ennek legegyszerűbb, de hatékony és a műszaki szemlélethez közel álló megközelítése a vizuális adatelemzés. Ennek tipikus alkalmazási területei: HW/SW teljesítményvizsgálat, web és felhő alapú rendszerek méretezése, komponensek közti kommunikáció vizsgálata, szűk keresztmetszetek keresése.

A tantárgy alapvető célkitűzése megismertetni a hallgatókat a vizuális adatelemzés alkalmazási lehetőségeivel, elsődlegesen műszaki alkalmazásokban, informatikai rendszerek tervezésében és kiértékelésében. A tárgy statisztikai/elméleti alapozás után gyakorlati példákon keresztül mutatja be az elemzési folyamat főbb feladatait (adatgyűjtés és tisztítás, modellalkotás, feltáró és megerősítő elemzés, stb.).

A tantárgy elvégzése után a hallgatók képesek lesznek méréseket tervezni, benchmarkokból és rendszermonitorozásból/logokból származó adatokat kiértékelni, a rendszer működéséből adódó sajátosságokat (pl. elemek közti függőségek, kapcsolatok) az elemzés során módszeresen felhasználni, ill. a rendszerről alkotott feltételezéseket elemzésekkel kiértékelni és alátámasztani. Az elemzési eredmények hatékonyan fejleszthető, intuitív felületeken keresztül különböző részletességgel és fókusszal tudják megjeleníteni mind informatikusok/rendszermérnökök, mind a rendszerek felhasználói ill. megrendelői számára.

A tárgy oktatása során elsősorban a vizuális megjelenítésre helyezzük a hangsúlyt, korszerű vizuális elemzési technológiákon keresztül ismertetve az alapvető módszereket, emellett kitekintünk a széles körben használt R nyelv interaktív vizualizációs lehetőségeire.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató