Szakmai Gyakorlat - 2012 után

Ezen információk CSAK a 2012 szeptembere UTÁN beiratkozottakra érvényes

 

Idézet a törvényből  - ÚJDONSÁG

25. A hallgatói munkavégzés szabályai

44. §

(1) A hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát:

a) a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen,

b) a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben vagy a felsőoktatási intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben.

(2) A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a munka törvénykönyvének a rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. A Kormány a hallgatói munkaszerződésre vonatkozó szabályok meghatározása során a munka törvénykönyvénél a hallgató számára kedvezőbb feltételeket állapíthat meg.

(3) A hallgatót
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai gyakorlóhely fizeti,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felek megállapodása szerinti díjazás illeti, melynek ellenében a hallgató által e jogviszonyban létrehozott dolgok tulajdonjoga, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok - eltérő megállapodás hiányában - a felsőoktatási intézményre, illetve az általa létrehozott gazdálkodó szervezetre az átadással átszállnak.

(3a) A képzési program keretében, illetve a képzés részeként - az (1) bekezdés a) pont szerint - megszervezett szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet. A hallgatót ez esetben is megilletik mindazon jogok, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóval e tevékenységére tekintettel a Kormány által meghatározott feltételekkel megállapodást kell kötni.

 

 

Mit kell csinálnia a cégnek, ha foglakoztatni szeretne?  - ÚJDONSÁG

Mind a BSc, mind az MSc képzésre vonatkozik, hogy a cégek hallgatót ezentúl csak munkaszerződés megkötése után foglalkoztathatnak gyakorlati munkára.

A BSc képzésre érvényes 6 hetes (eddig úgy szólt a törvény, hogy hat hetet meghaladó, most már a hat hétre is) szakmai gyakorlati munkára a cégeknek ezentúl munkabért is kell biztosítaniuk a hallgatók számára (a jelenlegi jogszabályok alapján ennek mértéke a kötelező minimálbér tizenöt százaléka). Ezen túlmenően együttműködési megállapotást kell a cégnek az egyetemmel kötnie.

 

A cégek csak a BSc képzésen lévő hallgatók juttatásait tudják elszámolni a szakképzési hozzájárulásuk terhére

A 4 hetes MSc-s gyakorlatra juttatást nem kell adniuk. (De adhatnak) Azonban a jutattás nem számolható el szakképzés terhére.

MSc esetben a gyakorlat végezhető az egyetemen(egyetemeken) is.

 

Már dolgozok egy cégnél, elszámolhatom-e szakmai gyakorlatként?

Igen, mindent ugyanúgy kell dokumentálni mint rendesen.

A probléma akkor kezdődik, ha diákszövetkezeten keresztül vagy alkalmazva.

Diákszövetkezet esetén, BSC képzés során az út nem járható, csak ha a gyakorlat időtartamára szerződést kötsz közvetlenül a céggel is. (Mivel az egyetem a munkáltatóval kell, hogy szerződést kössön, nem a diákszövetkezettel.)

MSC képzés esetén a probléma nem olyan kritikus, mivel nem kötelező a keretszerződés, így a 4. melléklet megoldja  a problémát.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató