ZH információk

A Beágyazott információs rendszerek pótzárthelyi dolgozatainak megírására 2021. december 3-án, 8.00 (!)  és 10.00 között kerül sor az E1B teremben.  A zárthelyin - kalkulátor kivételével - minden segédeszköz alkalmazása tiltott. 

Azok számára, akik egyéni tanulmányi keretében külföldről teljesítik a tárgyat vagy egyéb engedély birtokában a jelenléti forma alól mentesülnek, a zárthelyi online teljesíthető/teljesítendő a MIT házi feladat portálján: https://hf.mit.bme.hu . A zárthelyi szövege - a kezdés időpontjától - innen tölthető le, és a megoldás ugyanide töltendő fel a beszkennelt engedély és a megoldás kézirata egyetlen file-ban,  pdf formátumban. Aki nem rendelkezik engedéllyel ne használja ezt a lehetőséget, mert ekkor zárhelyi dolgozatát nem áll módomban kijavítani. A segédeszközök használatára vonatkozó tilalom értelemszerűen a távollevőkre is érvényes, az ennek megfelelő viselkedés becsületbeli ügy.

© 2010-2022 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató