Házi feladat

Házi feladat témája

A házi feladat egyik részében a BAMBI házi feladatot kell megvalósítani FreeRTOS-szal az STK3700 kártyán, és azt ki kell egészíteni soros kommunikációval (ha abban eredetileg az nem volt), hogy a rendszert soros porton is el lehessen érni, azt lehessen távolról vezérelni, abból adatot lekérdezni. Ha a BAMBI HF olyan típusú, hogy az ilyen távvezérlés nem valósítható meg, akkor a Témalabor feladat folytatható, vagy a hallgató javasolhat egy számára érdekes feladatot, legvégső esetben a konzulens ír ki valamilyen feladatot.

A feladat második részében el kell készíteni egy olyan Linux programot, ami a mikrokontrolleren futó programmal soros porton együttműködve képes a beágyazott rendszer vezérlésére, abból tud adatot gyűjteni (pl. egyszerű TAB szeparált fájlba) és az adatokat megjeleníteni (pl. idő-diagramokat generálva gnuplot-tal). A Linux program parancssorban fogadja a fontos paramétereket, pl. soros porti device neve, adatfájlok nevét és helyét a fájlrendszerben, stb.

A házi feladat megoldásához szükséges technológiákat a félév során a gyakorlatokon példa programokkkal bemutatjuk.

A házi feladatok elkészítését konzulensek segítik.

2020-as a konzulensek:

  • FreeRTOS és beágyazott oldal: Naszály Gábor
  • Linux és PC oldal: Wiesner András

Ütemezés

A házi feladat tervezett ütemezése szorgalmi időszakban:

  • 2. hét: STK3700 kártya kiosztása
  • 4. hét: házi feladatok véglegesítése a konzulensekkel
  • 14. hét: Házi feladat beadása a szorgalmi időszakban

HF csoportok és feladatok

A csoportokat ebben az évben off-line intézzük (GDPR).

Beadás módja

A házi feladatokat személyesen kell bemutatni, legalább az egyik konzulens jelenlétében.

A házi feladat kódját (külön a beágyazott projekt, külön a Linux projekt) email-ben kell elküldeni és dokumentációját Naszály Gábornak kell elküldeni. A dokumentáció röviden ismertesse a beágyazott FreeRTOS kód működését, a használt soros kommunikációs protokollt, és a Linux program működését.

A házi feladatokat értékeljük, azokat három csoportba soroljuk. Ez a három csoport:

  • Nem felelt meg (Aláírást sajnos nem adhatunk ebben az esetben, de reméljük ilyen minőségű feladat nem lesz. :-) )
  • Megfelelt
  • Kiválóan megfelelt (Ezt figyelembe vesszük a vizsga során, ha a vizsga legalább 2-es, egy plusz jegy formájában)

Törekszünk arra, hogy a kiválóan megfelelt feladatok az összes feladat felét-harmadát tegyék ki.

A szorgalmi időszak 14. hete előtt beadott feladat a konzulensek által adott visszacsatolás alapján javítható a szorgalmi időszak végéig.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató