Követelmények

Félévközi követelmények a
Digitális technika I. c. tárgyból

 

A követelmények ütemezése:
 

  Kiadás Beadás Súlya az osztályzatban
1. kisfeladat 4. hét 7. hét 16%
2. kisfeladat 8. hét 12. hét 16%
röpZH-k   folyamatos 8%
1. nagyZH   8. hét 30%
2. nagyZH   14. hét 30%

 

 

Előadások:

A félév során minden kedden és páratlan péntekeken lesznek az előadások.

Minden hallgatónak kéthetente lesz kétórás gyakorlata gyakorlati teremben.

A feladatmegoldás önálló gyakorlásának elősegítésére a félév során rendszeresen kijelöljük a jegyzetnek, ill. a példatárnak az adott anyagrészhez tartozó tipikus feladatait és további gyakorló feladatokat is adunk.

 

1. házi feladat:

A félév 4. hetében adjuk ki az 1. HF kérdéseit. A kérdések a kódolási alapok és a kombinációs hálózatok témakörökhöz kapcsolódnak és részben egyéni, személyre szabott feladatok.

A megoldásokat a feladatkiadásban megtalálható formai előírásoknak megfelelően kell beadni.

 

2. házi feladat:

A 8. héten adjuk ki a 2. HF kérdéseit. Ebben a kisfeladatban mindenkinek egy összetett digitális készüléket kell egyénileg megterveznie.

A feladat megoldásához számítógépes tervezői programrendszert kell használni, a tervezőprogramból kinyomtatott kapcsolási rajzot és idődiagramot, valamint egy rövid tervezési leírást kell beadni.

 

1. nagyZH:

Az 1. nagyZH a 8. héten az órarend szerinti időben és helyen lesz.

A ZH rövid tesztjellegű ellenőrző kérdésekből és összetettebb tervezési feladatokból áll.

A ZH témaköre az előadásokon az addig elhangzott anyagrészekből áll.

 

2. nagyZH:

A 2. nagyZH a 14. héten az órarend szerinti időben és helyen lesz.

A ZH rövid tesztjellegű ellenőrző kérdésekből és összetettebb tervezési feladatokból áll.

A ZH témaköre a félév során elhangzott anyagrészekből áll.

 

Kurzus konzulensek:
 

 Kurzusok  Név  Szoba  E-mail
3. és 5. Dr. Benesóczky Zoltán mestertanár IE329 benes@mit.bme.hu
9., 10., 15. és 17. Dr. Fehér Béla egy. docens IE417 feher@mit.bme.hu
8., 12., 13. és 18. Fejér Attila mérnök informatikus   tixann@gmail.com
2., 6., 14. és 16. Raikovich Tamás posztdoktor IE335 rtamas@mit.bme.hu
1., 4., 7. és 11. Wacha Gábor doktorandusz IE338 wacha@mit.bme.hu

 

A kurzus konzulensnek kell beadni a kisfeladatokat. A félévközi követelmények teljesítését a kurzus konzulens ellenőrzi.

 

A tárggyal kapcsolatos általános hirdetmények és a tárgyhoz kapcsolódó segédletek számítógéphálózaton érhetők el:

 

Budapest, 2013. szeptember 6.                                Dr. Selényi Endre

                                                                                    egyetemi tanár

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató