Tudnivalók és jelentkezés

Kiknek szól a tanfolyam?

Olyan gyakorlati feladatokat megoldani kívánó mérnököknek, matematikusok­nak, fizi­ku­soknak, akik az eszközök használatán túl azok működését, elméleti hátterének alapjait is szeretnék megismerni, így képesek lehetnek a neuronhálók hatékony, kreatív alkalma­zá­sára, különböző feladatokhoz a megfelelő hálóarchitektúrák kiválasztására, ill. azok konstruk­ci­ójára  .

A tréningen való részvétel előfeltétele: BSc-szintű matematikai ismeretek, Python alapvető ismerete.

Időtartam:az igényekhez igazodva 2 vagy 3 nap (max. 21 óra: 10 óra elmélet, 11 óra számí­tógépes gyakorlat)

Minimális csoportlétszám: 6 fő

Maximális csoportlétszám: 35 fő

Helyszín: BME-MIT vagy a megrendelő telephelye

© 2010-2021 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató