Josef Heim (1940-2000)

Heim József Rákosszentmihályon született egy sváb-magyar családban, Budapesten nőtt fel és érettségizett. Már ekkor elkötelezettje lett az elektronikának, saját cikkei jelentek meg a korabeli rádióamatőr újságban.

1961-ben egy sporttáskával érkezett meg a Német Szövetségi Köztársaságba, ahol 1966-ban alapította meg a Josef Heim KG-t Kölnben.

A Josef Heim KG a szokásos kisvállalat útját követve fejlődött. Mindig a legmodernebb technológiát használva 1983-ban érte el az áttörést, amikor Josef Heim a nyugatnémet ipar innovációs díjával is kitüntetett – akkoriban forradalminak számító - digitális adatrögzítő rendszere a vállalati sikert is meghozta. A digitális technika új területeken való alkalmazása mindig is a fejlesztőmunka központjában állt. Aktívan dolgozott a DIN digitális adatrögzítéssel kapcsolatos szabványosítási bizottságában is.

Josef Heim 1988-ban találkozott Dr. Schnell Lászlóval, a BME Műszer- és Méréstechnika Tanszék (mai nevén Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék) vezetőjével, és rövid időn belül elkezdődött a mindkét fél számára gyümölcsöző együttműködés. A digitális technika számos területén született közös eredmény az elmúlt közel 20 év alatt, és a közös fejlesztések a mai napig is folynak.

Bár sikereit mint német üzletember érte el, Josef Heim mindig magyarnak vallotta magát, és az ország támogatását fontos küldetésének tartotta. Josef Heim a Tanszéken végzett fejlesztőmunka ellenértékét messze meghaladó mértékben adományozott a Műszer- és Méréstechnika Tanszék részére jelentős számítástechnikai berendezéseket, mérőműszereket, amelyeket a tanszék róla elnevezett laboratóriuma is bizonyít. Az egyetem támogatásának elismeréséért a Rektori Tanács tiszteletbeli tagjává választotta, amely tisztséget minden fórumon büszkén viselt.

A Josef Heim KG termékei a föld szinte minden országába eljutottak, ahol gépjárművek vagy légi forgalmi eszközök fejlesztése folyik. A világ vezető repülőgép- és autógyárai tesztelik prototípusaikat a cég digitális adatgyűjtőivel.

Mindig messzemenően foglalkoztatta a cég további fejlődésének és alkalmazottai munkahelyének a biztonsága, ezért a Josef Heim KG harmincéves fennállása után 1996-ban Josef Heim kivált a cég életéből, és átadta a céget egy nemzetközi konszernnek. A vállalat eladásánál feltétlen célja volt, hogy az tovább bővülhessen, ami az azóta eltelt időszakban töretlenül folyik.

Josef Heim rövid ideig tudta élvezni munkája gyümölcsét, 60 éves korában váratlanul elhunyt.

Felesége, Else Heim, a Josef Heim KG működésében mindenkor oroszlánrészt vállalt szervezőmunkájával. Férje halála után Else Heim úgy döntött, hogy férje szándékának megfelelően – amit hirtelen halála miatt nem tudott valóra váltani – továbbra is támogatja a tehetséges magyar diákokat. 2006-ban és 2010-ben jelentős összeggel gyarapította a Schnell László Alapítvány vagyonát – létrehozva ezzel a Josef Heim Díjat –, amit szándéka szerint olyan diákoknak ítélnek oda, akik valamilyen önálló műszaki alkotással bizonyították tehetségüket.

 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató