Pataki András

doktorandusz
A doktorandusz fényképe

Elérhetőségek

Szoba: 
IE 338
Iroda: 
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. I. ép. IE 338
Személyes honlap: 
http://home.mit.bme.hu/~apataki/
Konzulens: 
Horváth Gábor
Tanulmányok kezdete: 
2014
Tanulmányok vége: 
2017

Kutatás

Doktori téma: 
Intelligens rendszerek (MI) alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata komplex áramkörök tervezésénél
Kutatócsoport: 
Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport

A modern elektronikus eszközök tervezésében kiemelt fontosságú az az út, amíg az elvi tervektől a megvalósított áramkörökig eljutunk. Az áramkörök megvalósításában a fizikai kivitelezés, az áramköri panelek olyan megtervezése, kialakítása a cél, hogy az áramkör a megkívánt működés biztosítása mellett számos egyéb feltételnek is feleljen meg. A fizikai megvalósítás lehetőségei és követelményei sok esetben visszahatnak magának az áramköri terveknek a kialakítására is.
A növekvő fogyasztói igények miatt az alkatrészek száma folyamatosan növekszik, miközben a panelek mérete egyre csökken. A piaci környezet támasztotta verseny megköveteli a termékek gazdaságos, valamint gyors fejlesztését, miközben kiemelten fontos a megfelelő minőségű, robusztus működés biztosítása, melybe beleértendő a környezeti zavarokkal szembeni érzé-ketlenség, az esetleges szélsőséges környezeti feltételek közötti működés biztosítása, a megva-lósításra vonatkozó költség- és helykorlátok betartása, stb.
Ezek a feltételek az autóiparban a hatalmas darabszám (~1Millió darab/év) miatt még inkább a középpontban vannak, így olyan módszerek alkalmazására van szükség, amelyek az itt felmerülő komplex optimalizálási feladatok megoldásával a megfelelő technológia kivá¬lasztásához segítséget adnak. A megfelelő technológia meghatározásának néhány szempontja - a teljesség igénye nélkül:
• milyen rétegszámot alkalmazzunk,
• milyen rajzolati finomság alkalmazása szükséges,
• hogyan tudjuk a panelnél a furatszámot a lehető legkisebbre csökkenteni,
• milyen teszteredményeink vannak
• stb
A feladat tehát egy komplex, többkritériumos optimalizálási probléma, melynek megoldásához hozzásegíthetnek a hasonló komplexitású feladatok megoldásának eredményei, már meglévő termékek tervezési adatbázisai, beleértve a meglévő termékek működési tapasztalatait is.

Oktatás

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató