Demonstrátori pályázatok

A MIT tanszék demonstrátorok jelentkezését várja az alábbi tantárgyak oktatásában való részvételhez.

 • Operációs rendszerek B (VIMIBA01)
  • Feladatok: laborvezetés
  • Jelentkezés: Dr. Mészáros Tamás (űrlap)
 • Rendszertervezés laboratórium 1 (VIMIAC11)
  • Feladatok: labor mérések tartásában való részvétel heti 4 órában hétfő 14-18 óráig
  • Jelentkezés: Huszerl Gábor (email)
 • Formális módszerek (BMEVIMIMA26)
  • Feladatok: közreműködés házi feladatok kiadásában, konzultálásában, javításában; zárthelyik feladatainak kidolgozásában, javításában.
  • Olyan hallgatót várunk, aki elvégezte a tantárgyat és jeles eredményű volt a házi feladata.
  • Jelentkezés: Dr. Majzik István (email)
 • Méréstechnika (VIMIAB02)
  • Feladatok: laboratóriumi gyakorlatok megtartása műszerkezelés és alapmérések tárgykörben
  • Olyan hallgatót várunk, aki korábban Méréstechnikából jeles érdemjegyet szerzett, ezenkívül elvégezte a Laboratórium 1. tantárgyat is.
  • Jelentkezés: Dr. Sujbert László (email)

Határidő: 2024. február 7.

A demonstrátori jogviszony létesítésére vonatkozó feltételeket a TVSZ VI. fejezete tartalmazza. Többek között: "A demonstrátori pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó

 • a demonstrátori jogviszonnyal érintett félévben rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal;
 • rendelkezzen alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel;
 • alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevél hiányában rendelkezzen legalább annyiszor huszonöt szerzett kredittel, ahány lezárt aktív féléve van és halmozott súlyozott tanulmányi átlageredménye haladja meg a 3,50 értéket; és
 • ne álljon fegyelmi büntetés hatálya alatt."
© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató