Követelmények

A tantárgy követelményei a tantárgyi adatlapon olvashatók. A gyakorlatokon a részvétel kötelező, a jelenlétet ellenőrizzük. 4 (négy) alkalomnál több hiányzás esetén a tantárgy kreditje nem szerezhető meg (TVSZ 14. §. (3)).
© 2010-2023 BME MIT