tiphib203

Típushibák a 3. házi feladat megoldásában:

  1. Az effektívérték-becslés helyességének nem szükséges feltétele a mintavételi tétel feltételének betartása. A bizonyítást nem lehetett kizárólag erre alapozni.
  2. Az első példa második részének kérdésére sokan helyesen állapították meg, hogy minden harmonikus effektív értékét helyesen becsli az eljárás. Ebből viszont nem vonható le az a következtetés, hogy a jel effektív értékét is jól becsli, mivel a jel előállítható szinuszos komponensek összegeként. Ez akkor lenne igaz, ha a becslési eljárás lineáris lenne (akkor ugyanis igaz lenne a szuperpozíció). A négyzetre emelés miatt az eljárás nemlineáris, ezért ez a gondolatmenet nem jó.
  3. A lyukszűrő átviteli karakterisztikájának ábrázolásához nem volt elég kizárólag az aszimptotákat meghatározni.
  4. A veszteséges reaktáns elemekel felírt átviteli karakterisztika önmagában még nem megoldása a példa utolsó kérdésének. Következtetést is kellett levonni arra nézve, hogy a karakterisztika jellege hogyan változik meg.
© 2010-2022 BME MIT