Valós idejű és biztonságkritikus rendszerek

A tantárgy első fele azon beágyazott rendszerekkel foglalkozik, ahol a külső eseményre való garantált idejű reakció elvárás (valósidejű vagy real-time rendszerek). Az ilyen rendszerekben az előre rögzített határidő be nem tartása katasztrofális következményekkel járhat. A tantárgy megismertet a valós idejű rendszerek sajátosságaival, tervezési szempontjaival. Ezen belül részletesen foglalkozik a szoftver tervezés sajátosságaival, a prioritásos ütemezők ütemezési algoritmusaival, feladatok ütemezhetőségi analízisével, a szenzorhálózatokban felmerülő időkezelési problémákkal (lokális órák együttfutásának biztosítása), és a valós idejű beágyazott operációs rendszerekkel.
A tárgy második fele azokkal a beágyazott rendszerekkel foglalkozik, amelyek működése hozzájárulhat veszély, illetve adott környezeti feltételek mellett baleset vagy anyagi kár kialakulásához. Ilyen rendszereket találunk például a közlekedési, egészségügyi, folyamatirányítási alkalmazásokban. A tantárgy megismertet a biztonságkritikus rendszerek (sok esetben szabványban is rögzített) konstrukciós alapelveivel, a biztonsági és megbízhatósági analízissel valamint a szisztematikus tesztelés és debuggolás módszereivel.

© 2010-2024 BME MIT