Ellenőrző mérés

 

Ütemezés

Az ellenőrző mérés mindenkinek a beosztásban szereplő napon, 14:15-kor lesz.
 

Lebonyolítás

A mérésekkel ellentétben az ellenőrző mérést mindenki önállóan végzi, tehát a mérőcsoportok két tagja nem közösen dolgozik.
 
Az ellenőrző mérés két részből áll, mindkét rész elvégzésére 45-45 perc áll rendelkezésre. Az egyik részfeladat a 2. és 3. mérésekhez kapcsolódik (assembly programozás), a másik pedig a 4. és 5. mérések anyagát fedi le. A 4.-5. mérésekhez kapcsolódó részfeladat esetén az egyik mérésből gyakorlati feladatot kell megoldani, a másikból pedig egyszerűbb, beugró-szerű kérdésekre kell válaszolni.
 
Példa: Tudom Ányos részére a véletlenszerű sorsolás azt az eredményt hozta, hogy az assembly mellett az 5. mérésből kell gyakorlati feladatot végeznie. Ennek megfelelően:
  • Az EM első 45 percében egy egyszerűbb feladatot old meg gyakorlatban a 2.-3. mérés anyagából, amelyre kap egy osztályzatot.
  • Egy óra elteltével Ányos átsétál a BP108 laborba, ahol elvégzi az 5. méréshez kapcsolódó gyakorlati feladatot, majd válaszol a 4. mérésből feltett ellenőrző kérdés(ek)re. Eme produkciókra elismerésként két újabb osztályzattal gazdagodik.

Az EM sikeres teljesítésének feltétele, hogy mindegyik rész-osztályzat legalább elégséges szintű legyen.

Az EM-en előforduló gyakorlati feladatokra és ellenőrző kérdésekre példákat az oldal alján találtok, de felhívnám a figyelmet, hogy NEM csak ezek a feladatok fordulhatnak elő, így nem feltétlenül a magolás a legcélravezetőbb.
 
Az EM-en semmilyen segédlet nem használható, ez alól kivételt az assembly utasításkészlet, a teljes (angol) AVR dokumentáció és az assembly vázfájl képez.
 

Pótlás

Az ellenőrző mérés hiányzás vagy elégtelen érdemjegy esetén egyszer pótolható. A pótEM a pótlási héten lesz, a pontos időpontot és beosztást a tárgy honlapon fogjátok megtalálni.
 
Az EM pótlása teljesen független a normál mérések pótlásától, tehát a lehetőség abban az esetben is adott, ha valaki részt vett normál pótmérésen.
 
Ha az EM során csak az egyik részfeladat volt sikertelen, akkor csak azt kell pótolni. Az viszont nem garantált, hogy a pótEM-en a gyakorlati rész ugyanabból a mérésből lesz. Tehát előfordulhat, hogy valaki az EM-en a 4. mérésből kapott feladatot végezte a gyakorlatban és az 5. mérésből kapott ellenőrző kérdést, míg a pótEM-en ez megfordul, és az 5. mérésből kell gyakorlati feladatot megoldania.
 
 

 

 

© 2010-2024 BME MIT