Tudásreprezentáció és keretrendszer kialakítása formális szemantikai jegyekkel gazdagított szabadszöveges, logikai, és kvantitatív valószínűségi tudásformák együttesére

Tanszéki konzulens: 
A munkatárs fényképe
associate professor
Szoba: E435
Tel.:
+36 1 463-2677
Email: antal (*) mit * bme * hu

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Törölt (nem látszik a listákban)
Kiírás éve: 
2009
A kiírás jellege: 
önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv

Modern orvosbiológiai kutatások során hasznos volna az elektronikus háttértudás egyik jelentős részét adó szabadszöveges publikációkat, azok szemantikai jegyekkel gazdagított verzióját, a tárgyterület taxonómiáját, ontológiáját, diagrammatikus aspektusát, és a tárgyterülethez tartozó a priori kvantitatív valószínűségi modelleket és adatelemzések a posteriori eredményét együttesen kezelni. A feladat mind a reprezentáció és az azt kezelő keretrendszer kialakításához kapcsolódik, így mind elméleti, mind gyakorlati kihívást is jelent, egy „twiki-Protege-BayesNet” egyesítés mentén.

© 2010-2024 BME MIT