Méréstechnika

Alapadatok

Course coordinator

A munkatárs fényképe
habilitated associate professor
Szoba: IE416
Tel.:
+36 1 463-4114
Email: sujbert (*) mit * bme * hu

Lecturers

A munkatárs fényképe
assistant professor
Szoba: IE331
Tel.:
+36 1 463-3583
Email: divor (*) mit * bme * hu
A munkatárs fényképe
lecturer
Szoba: IE 426
A munkatárs fényképe
assistant professor
Szoba: IE 415
Tel.:
+36 1 463-3585
Email: palfi (*) mit * bme * hu
A munkatárs fényképe
habilitated associate professor
Szoba: IE416
Tel.:
+36 1 463-4114
Email: sujbert (*) mit * bme * hu
A doktorandusz fényképe
PhD student
Szoba: IE415

Announcements

Syndicate content

Introduction

A tantárgy olyan mérnöki módszereket és eszközöket mutat be, amelyek meghatározó szerepet játszanak a környező (anyagi) világ megismerésében, valamint kvantitatív és kvalitatív jellemzésében. Mindezt azzal az igénnyel teszi, hogy valamennyi hallgatójának méréselméleti, méréstechnikai és műszertechnikai alapismereteket adjon és szemléletmódjával jelentős mértékben segítse valamennyi műszaki tárgy - közöttük a laboratóriumi gyakorlatok - ismeretanyagának elsajátítását. Egy ilyen megalapozás elsősorban a tudatos modellalkotás és problémamegoldó készség fejlesztését jelenti. A tárgy mindezt a villamos mennyiségek alapvető mérési módszereinek és eszközeinek megismertetésén keresztül éri el jelentős mértékben támaszkodva az analógiák elvének következetes alkalmazásában rejlő lehetőségekre. További cél annak tudatosítása, hogy a mérésekkel szerzett információ szakszerű feldolgozása minden esetben igényli a mérések pontosságával kapcsolatos adatszolgáltatást is.

© 2010-2022 BME MIT