Az Alapítvány XX. évfordulójára - 2015.

1995-ben Horváth Gábor, Péceli Gábor, Selényi Endre, Sztipánovits János és Zoltán István magán hozzájárulásból megalapították a Műszer- és Méréstechnika Alapítványt, ez tehát egy magánalapítvány. Alapító Okiratban rögzítették a célokat, és megnevezték a célokat megvalósító kuratórium tagjait.

Idézet az Alapító Okiratból:

Az Alapítvány  célja segíteni a BME Műszer- és Méréstechnika Tanszék* oktatási, kutatási és tudományos feladatainak minél hatékonyabb és magasabb színvonalú elvégzését az alábbi lehetőségek kibővítése révén:

  • Kiemelkedő képességű doktorandusz hallgatóinak anyagi támogatása ösztöndíjjal, ösztöndíj kiegészítéssel;
  • A BME Műszer- és Méréstechnika Tanszékén* folyó graduális és posztgraduális képzés minőségi színvonalának emelése, szakmai díjak létrehozása;
  • Külföldi és hazai vendégoktatók Tanszékre történő meghívásának, valamint a Tanszék oktatóinak és hallgatóinak tudományos ülésszakokon, gyakorlatokon való részvételének anyagi támogatása.
  • Az Alapítvány céljai megvalósításában politikamentes. Politikai pártokat nem támogat és azoktól támogatást nem kér. Országgyűlési képviselőt nem állít, és nem támogat.

(* mai nevén Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék)

 

Az alapítás évében Schnell László lett a kuratórium elnöke. A 72 éve ellenére fiatalos lendülettel fogott hozzá a bírósági nyilvántartásba vételhez, és a kurátorokat, Jobbágy Ákost, Kollár Istvánt, Máthé Jánost és Pataki Pétert azonnal elkezdte dolgoztatni.

Professzor úr váratlan halála után Vadász Balázzsal egészült ki a kuratórium, és Pataki Péter lett az elnöke. A család és az alapítók hozzájárulásával Schnell László Műszer és Méréstechnika Alapítványra, röviden Schnell László Alapítványra változott az elnevezés.

Az alapítói tőke a tanszékiek és a tanszék baráti köre hozzájárulásaiból, Schnell Lászlót tisztelő cégek támogatásából, később az SZJA 1%-ából, valamint Else Heim asszony önzetlen adományaiból szépen gyarapodott.

Heim József 1961-ben emigrált Németországba, 66-ban megalapította Kölnben a Josef Heim KG-t. 1983-ban elnyerte a nyugatnémet ipar innovációs díját. Schnell Lászlóval 1988-ban találkozott, amiből gyümölcsöző együttműködés lett. Az autó- és repülőgépiparban máig használt digitális adatrögzítők fejlesztésében a tanszéki illetve a tanszékről származó magyar szakemberek is részt vettek illetve vesznek. Heim József hirtelen halála után német felesége, férje szándékának megfelelően, nagy összegű adománnyal támogatta az alapítványt (2006., 2010.), létrehozva a Josef Heim-díjat, amit olyan tanszéki hallgató kaphat, aki önálló műszaki alkotással bizonyítja tehetségét.

2006-ban Bagó Balázs váltotta Máthé Jánost a kuratóriumban.

Az elmúlt években pályázatnyertes doktoranduszoknak, hallgatóknak és fiatal oktatóknak 130 díjat adtunk ki 13 millió Ft értékben. 90 fiatal részesült díjazásban és külföldi konferencián való részvétel támogatásában. Támogattunk tantárgyakhoz kapcsolódó versenyeket, segítettünk fejlesztésekben, létrehoztuk a népszerű hallgatói sarkokat, (dolgozunk a hallgatói folyosó beruházásán), felavattuk a Schnell László reliefet, és Schnell emlékéremmel ünnepeltük tavaly a tanszék megalapításának 60., idén az alapítvány fennállásának 20. évfordulóját.

Tanszéki hallgatói rendezvények költségeit is vállaljuk. Pl. anyagi támogatásunkkal a doktoranduszi miniszimpozium IEEE rendezvénnyé avanzsált külföldi előadók részvételével.

A kurátorokon kívül köszönet illeti a titkárok önzetlen munkáját, az első Mórotz Zsuzsáét, a második Menyhárt Julikáét és a jelenlegi Király-Stroh Csilláét, valamint Baur György és Pataki Dóra közreműködését.

Szeretném megköszönni, hogy minden tisztségviselő önzetlenül, költségtérítés és tiszteletdíj nélkül végezte munkáját. Büszkék vagyunk arra, hogy személyi illetményre, megbízási díjra egyetlen fillért sem fordítottunk a húsz év alatt.

Ugyanakkor 20 év után egy megújuló 20 évnek kell következnie és ehhez a fiatalítás elengedhetetlen. Ezért felkérem az Alapítókat, hogy foglalkozzanak aktualizált célok, fiatalabb kurátorok és új elnök kijelölésével! Ezekhez az alapítói okirat módosítása szükséges.

 

Pataki Péter

2015. október 16.


Az ünnepség fotóit lásd itt:


 

1. Díjátadás, köszönetnyilvánítás

Az ünnepi alkalomra időzítettük három pályázat eredményhirdetését. Ezek a hallgatóknak kiírt „Mutasd be saját építésű kütyüdet” c. pályázat (röviden: Kütyüpályázat), a doktoranduszok Schnell László- és Josef Heim-díjat célzó pályázata, valamint a 35 év alatti oktatóknak szóló „A MIT legjobb fiatal oktatója 2014-ben” c. pályázat volt.

A beérkezett 20 pályázat értékelése komoly feladatot adott a kurátoroknak és a független Pataki Bélának. Szeretném megjegyezni, hogy helyenként a tanszéki és a külsős kurátorok véleménye, rangsora között eltérés volt, de ez így van rendjén. Ebből csak az következik, hogy meg kell tanulni jól pályázni, mert erre szakmai életük során máskor is szükség lesz! (Ilyenkor nem szerénykedni, büszkélkedni kell!)

 

Következik a doktoranduszok pályázatának eredményhirdetése.

Pályázatában leírt teljesítménye alapján a kuratórium Josef Heim-díjat adományoz Wacha Gábor József doktorandusz hallgatónak. A díjat Heim asszony képviseletében Bagó Balázs kurátor adja át.  A díjhoz oklevél, 250 eFt-os pénzjutalom és alapítványi emlékérem tartozik.

Pályázatában leírt teljesítménye alapján a kuratórium Schnell László-díjat adományoz Szárnyas Gábor doktorandusz hallgatónak. A díjat Kollár István kurátor képviseletében Bagó Balázs és Vadász Balázs kurátorok adják át.  A díjhoz oklevél, 250 eFt-os pénzjutalom és alapítványi emlékérem tartozik.

 

A fiatal oktatók pályázatának eredményhirdetése következik.

Be kell jelentenek, hogy az egyik legjobb pályázatot készítő Gönczy Lászlót a kuratórium kizárta, mert a beadási határidő előtt, júniusban töltötte be a 35. életévét. (Ezt a nehéz döntést már 2013-ban is meg kellett hozni, amikor is szeptemberi születése miatt Scherer Balázs is "hajlott kora" áldozatává vált.)

Pályázatában leírt teljesítménye alapján a kuratórium 2014 legjobb fiatal oktatója harmadik helyezését Eredics Péter tanársegédnek ítélte. A díjat Vadász Balázs kurátor adja át. A díjhoz oklevél, 150 eFt-os pénzjutalom és alapítványi emlékérem tartozik.

Pályázatában leírt teljesítménye alapján a kuratórium 2014 legjobb fiatal oktatója második helyezését Orosz György adjunktusnak ítélte. A díjat Máthé János tiszteletbeli kurátor adja át. A díjhoz oklevél, 200 eFt-os pénzjutalom és alapítványi emlékérem tartozik.

Pályázatában leírt teljesítménye alapján a kuratórium 2014 legjobb fiatal oktatója első helyezését Krébesz Tamás István tanársegédnek ítélte. A díjat Jobbágy Ákos hamarosan felszabaduló kurátor adja át. A díjhoz oklevél, 250 eFt-os pénzjutalom és alapítványi emlékérem tartozik.

 

Most egy kis figyelmességgel szeretném megköszönni áldozatkész segítőim munkáját.

Király-Stroh Csilláét a titkársági teendők ellátásáért!

Pataki Dóráét a szervezési munkákért!

Baur Gyuriét a műszaki és karbantartási munkákért!

 


 

2. Kütyübemutató

Következő program a kütyüpályázatra érkezett pályamunkák megtekintése, az alkotó hallgatók megismerése. A kütyük hivatalos elbírálását Varga Sándor vezette zsűri végzi. Tagjai: Dülk Ivor, Lazányi János, Scherer Balázs, Szántó Péter.

Egyben kérjük a közönségszavazatokat is. Ezt könnyíti meg a pályázók számozása és írásos anyagaik összefűzése. Kérem, mindenki csak egy számot dobjon az urnába!

A 15-20 perces ismerkedés, rangsorolás, szavazás után minden kedves résztvevőt szeretettel várunk a szomszédos teremben egy állófogadásra. Közben a zsűri meghozza döntését. A kütyüpályázat díjait az állófogadás keretében adjuk át.

 

Budapest, 2015. október 16.

Pataki Péter

 

© 2010-2024 BME MIT