Információs társadalom

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
professor emeritus
Szoba: IE436
Tel.:
+36 1 463-4113
Email: peceli (*) mit * bme * hu

Oktatók

A munkatárs fényképe
professor emeritus
Szoba: IE436
Tel.:
+36 1 463-4113
Email: peceli (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

Az információs társadalom az ipari forradalomhoz hasonló alapvető, új fejődési irányt jelent a társadalom, a gazdaság és a tudomány számára.

A tárgy a hallgatókat meg kívánja ismertetni az információs társadalom fogalmával, az eddigi eredményekkel, a fő fejlődési irányvonalakkal, az Európai Unió és hazánk e témában futó programjaival. Be kívánja mutatni az információs társadalom mérési módszereit és az elmúlt évek mérési eredményeit.

Kiemelten foglalkozik a tárgy az Internet témakörével, amely napjainkra a társadalom kritikus infrastruktúrájává vált. Bemutatja az Internet fejlődését, az eddig elért eredményeket, az Internet irányíthatóságának kritikus kérdéseit. Ismerteti az Internet jövőjével kapcsolatos most induló kutatási irányokat.

Külön foglalkozik a tárgy a magyar információs társadalom stratégiával (MITS) és az arra épülő programokkal. Naprakészen ismerteti az EU új stratégiai irányait, amelyek a lisszaboni stratégia megvalósítását szolgálják.

Bemutatásra kerülnek az új áttörést hozó technológiák és az abból következő fejlődési trendek. Ilyenek az - Új generációs hálózatok (Next Generation Network), RFID, Web 2.0 , szolgáltatás alapú architektúra (SOA).

Fontos része a tárgynak az informatikai biztonság legfontosabb területeinek bemutatása, az elektronikus aláírás megismertetése.

Az új technológiák hatására kialakuló elektronikus gazdaság főbb fejlődési trendjei és a digitális tartalomipar fejlődése is részét képezi a tárgynak.

Befejezésül a világ előrehaladása az információs társadalom területén, továbbá az információs társadalom európai jövőképe kerül bemutatásra.

© 2010-2021 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató