Kritikus rendszerek főspecializáció (MIT)

Célkitűzés

Biztonság szempontjából kritikus rendszerekkel találkozunk például gépjárművek, vasutak és repülők fedélzeti rendszerei esetén. De ugyanilyen kiemelt jelentőségűek az üzletileg kritikus szolgáltatások és számítógépes infrastruktúrák is. Napjainkban e kritikus rendszerek 70-80%-át szoftver alkalmazások teszik ki.

A kritikus rendszerek és szoftverek fejlesztési folyamata általában eltér a hagyományos (pl. webes és mobil) alkalmazásokétól, hiszen a hibák nagyobb kockázata miatt szigorúbbak az ellenőrzési módszerek (pl. tesztelés, hibaelemzés). Ugyanakkor a kritikus rendszerek esetén is alkalmazzák a legújabb technológiákat (pl. intelligens algoritmusokat, adatelemzést, autonóm működést, blockchain technológiákat) - hiszen a mérnökök előtt olyan kihívások vannak, mint például az önvezető autók, autonóm robotok, okos eszközök és intelligens kiberfizikai rendszerek fejlesztése.

A Kritikus rendszerek főspecializáció missziója, hogy olyan elit mérnökinformatikusokat képezzen ki, akik jártasak a kritikus rendszerek tervezésében, fejlesztésében, ellenőrzésében és üzemeltetésében, és bármilyen európai munkahelyen megállják a helyüket.

A specializáció tantárgyai

Bővebb információ a Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport weboldalán.

Jellegzetes témák

Beágyazott rendszerek:
 • Biztonságkritikus rendszerek
 • Hibatűrési módszerek
 • Ellenőrzési technikák
 • Formális verifikáció
 • Hardver-szoftver integráció
 • Kiberfizikai rendszerek
 • Automatikus tesztelés
Modellalapú tervezés
 • Követelményanalízis
 • Szoftverfejlesztés
 • Fejlesztőeszközök
 • Szakterületi modellek
 • Kódgenerálás
 • Gráfadatbázisok
 • Nyílt forráskódú projektek
Üzleti folyamatok
 • Folyamatmodellezés
 • Hibamodellezés
 • Optimalizálás
 • Eseményfeldolgozás
 • Üzleti szabályrendszerek
 • Szolgáltatásorientált architektúra
IT szolgáltatások
 • Cloud computing
 • Teljesítményhangolás
 • Big Data módszerek
 • Konfigurációtervezés
 • Hibaterjedés-analízis
 • Nagy rendelkezésre állás
 • Blockchain technológia

Önálló labor és diplomatervezés

Kiemelt hangsúlyt helyezünk a modell alapú tervezésre és ellenőrzésre, a szolgáltatásbiztonság szempontjából kritikus rendszerekben szükséges speciális architektúra-tervezési megoldásokra (pl. hibatűrés megvalósítása), valamint megvalósítási technikákra is (pl. komponensek integrációja, monitorozása).
 
Megismerhetők a modellezési, modell alapú kód-, konfiguráció- és tesztgenerálási  módszerek és eszközök. Betekintést nyújtunk a modellezési nyelvek és modelltranszformációk kidolgozásába, a modelleken alapuló eszközintegrációba, a fejlesztői keretrendszerek belső működésébe.
 
Az adatelemzés és Big Data terület a tervezéstől, adatgyűjtéstől és -feldolgozástól a szimuláción és az optimalizáláson keresztül a modellbe visszacsatolt végrehajtásig lefedi a komplex, nagyméretű alkalmazások teljes életciklusát. Megismerhetőek egyrészről a modern adatelemzés meghatározó technológiái, Big Data elemzést támogató megoldások, munkafolyamatok, szabályalapú rendszerek, komplex eseményfeldolgozás, a szolgáltatásintegráció technológiái.
 
A rendszer- és szolgáltatásfelügyelet keretében eszközök és megoldások ismerhetők meg olyan jellemző feladatokra, mint egy informatikai infrastruktúra felmérése, a teljesítmény- és felhasználó monitorozás, kapacitásbővítés, szoftver és hardver karbantartás.

Projektek és ipari kapcsolatok

Az elmúlt tíz évben 15, közvetlenül az Európai Unió által támogatott nemzetközi kutatási projektben vettünk részt. Aktív tagjai vagyunk számos nemzetközi szakmai szervezetnek. Ipari kutatás-fejlesztési projektjeinkben olyan új, innovatív szoftveralapú megoldásokat hozunk létre, amelyek jelentősen megkönnyítik a mérnökök munkáját. Ezekbe a projektekbe rendszeresen bekapcsolódnak hallgatóink is.

Hallgatóink sikerei

 • TDK munkák: 2005 óta 7 első díjas OTDK dolgozat, 26 kari első díjas dolgozat.
 • Ösztöndíjak: Köztársasági ösztöndíjak, szakmai KBME (díjak 30%-a)
 • Tanulmányutak: CERN Technical Student Program (Genf). IBM Great Minds ösztöndíj (Zürich), Google Technical Internship (Dublin, Zürich)
 • Kitüntetések: Best Paper Award (Springer)
 
 
© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató