Műegyetemi elismerés a MODELS 2014 konferencián

A BME VIK két oktatója vehette át a „Legnagyobb hatású cikk” díját a modellalapú rendszer- és szoftvertervezés legrangosabb nemzetközi tudományos fórumán.

Varró Dániel és Pataricza András, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék vezető oktatói a „Generic and Meta- Transformations for Model Transformation Engineering” címet viselő, a The Unified Modeling Language 2004 konferencián bemutatott publikációjukért részesültek a rangos elismerésben (a cikk elérhető a Springer kiadónál és szerzői változatban is – a szerk.)

„A cikk elsőként irányította rá a szakterület nemzetközi kutatócsoportjainak figyelmét arra, hogy a modell-transzformációk is szoftvermérnöki szemszögből kezelendők” – jelentette ki Varró Dániel. A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéken működő Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport mintegy húsz éve kezdett el modell-transzformációval foglalkozni, vagyis azzal, hogy az implementációt megelőző informatikai rendszertervezésben létrehozott modellekből hogyan lehet automatikusan a helyességbizonyítást, méretezést, illetve a szolgáltatásbiztonság elemzését támogató matematikai modelleket származtatni. „Manapság a szolgáltatásbiztos, kritikus rendszerek (például autók, repülőgépek) megvalósítása mögött már közel 80%-ban szoftver alapú megoldások állnak” – hangsúlyozta a fiatal kutató. „Amíg napjainkra a modell-transzformáció a kritikus rendszerek tervezésekor az ipar egyik meghatározó technológiájává vált, és lehetővé teszi e rendszerek precíz tervezését és az azokat megvalósító szoftverek forráskódjának automatikus generálását, addig egy évtizede e terület többnyire még csak egyetemi kutatócsoportok figyelmének középpontjában állt és döntően elméleti kutatások folytak” – mutatott rá a BME egyetemi tanára.

A most díjazott cikkhez kötődve 2004-ben kezdődött az egyik első, nyílt forráskódú szoftverrendszer, a VIATRA2 modell-transzformációs rendszer fejlesztése a tanszéken. Számos kutatómérnök, doktorandusz és egyetemi hallgató kapcsolódott be és három tanszéki start-up cég is aktívan közreműködött. A téma jelentőségét és fejlődését jól jelzi, hogy a tizenöt évvel ezelőtti alapkutatásból indulva a kutatócsoportban is született két MTA doktori, nyolc PhD disszertáció és tizenhét OTDK díjnyertes dolgozat – nyomatékosította Varró Dániel.

E szoftvert, valamint a kapcsolódó EMF-IncQuery inkrementális modell-lekérdezéseket támogató keretrendszert világszerte már több mint tizenöt kutatócsoportban (többek között a CERN-ben és a NASA-ban) és számos nemzetközi nagyvállalatnál (például Ericsson, Thales, ThyssenKruppPresta) használják. Folyamatos fejlesztését tíz, közvetlenül az Európai Unió által finanszírozott kutatási projekt, három IBM Faculty Award és a világ harmadik legnagyobb polgári repülőgépgyártó vállalatával, a brazil Embraer céggel futó kutatás-fejlesztési együttműködés is támogatta.

A publikáció főbb gondolatairól, jelentőségéről és szakmai utóéletéről Varró Dániel, a BME frissen kinevezett egyetemi tanára tartott előadást október elején Valenciában, a MODELS 2014 konferencián.

A most díjazott cikk szerzői a bme.hu kérdésére elmondták, hogy minden évben a konferencia végrehajtó bizottsága választja ki a tíz évvel korábbi konferencián bemutatott, az azóta eltelt évtizedben a kutatási területre és a szakmára legnagyobb hatást gyakorló cikket.

© 2010-2024 BME MIT