Ágensek intelligens terekben.

Tanszéki konzulens: 
A munkatárs fényképe
professor emeritus
Szoba: IE437
Tel.:
+36 1 463-2899
Email: tade (*) mit * bme * hu

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Aktív (aktuális, lehet rá jelentkezni)
Kiírás éve: 
2016
A kiírás jellege: 
önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv

Intelligens terek informatikai rendszerei közül igen fontos a vegyes ember-ágens közösségi forma, ahol egy fizikai térben (intelligens ház, gépkocsi, kórterem, stb.) beágyazott emberek intenziv informatikai kapcsolatban vannak egyrészt a fizikai térben "testileg" megjelenő robotikus rendszerekkel, pl. háztartási robotokkal, másrészt a fizikai térhez csatolt informatikai térben beágyazott autonóm ágensekkel is.
A két világ közti kapocs az autonóm (gépi és emberi) ágensek kommunikációja, amihez meg kell teremteni a kölcsönös megérthetőségnek a feltételeit. Kommunikációban a megérthetőség eszköze az olyan megfelelő fogalmi rendszerek kialakitása, amikkel céltudatosan embereket lehet modellezni ágensek részére és kölcsönösen ágenseket az emberek részére. Tartozik ide az MI előadásain már megismert STRIPS cselekvés-reprezentáció, szenzorokat leiró különféle ontológiák és modellező nyelvek, ágensek oldalán viszont az un. BDI (Belief-Desire-Intention) modellekre alapozó fogalmi rendszerek és leirónyelvek.
Az ilyen eszközök bevetésével a kommunikációban résztvevő mindkét fél megfelelő érveléssel megtervezheti az adott helyzetnek megfelelő információcserét és lekövetkeztetheti a kommunikáció tényleges tartalmát.
 

© 2010-2024 BME MIT