Beágyazott információs rendszerek

Alapadatok

Course coordinator

A munkatárs fényképe
associate professor
Szoba: IE334
Tel.:
+36 1 463-4372
Email: khazy (*) mit * bme * hu

Lecturers

A munkatárs fényképe
associate professor
Szoba: IE334
Tel.:
+36 1 463-4372
Email: khazy (*) mit * bme * hu

Announcements

Syndicate content

Introduction

A tantárgy célja a fizikai, biológiai, kémiai környezetükkel aktív, valós-idejű információs kapcsolatban álló beágyazott rendszerek létrehozásához és működtetéséhez szükséges, az informatikai alapműveltségen túlmutató speciális tudás és készségek fejlesztése gyakorlati példákon keresztül. A tantárgy elsősorban azokra a vonatkozásokra mutat rá, amelyek - a környezetünk folytonos és párhuzamos jelenségei, valamint az azt befolyásolni igyekvő számítástechnika kifejezetten szekvenciális jellegéből adódóan - fokozott odafigyelést és alaposabb felkészültséget igényelnek. Ennek érdekében kiemelten szerepel a valós-idejű működés, valamint kisebb mértékben a szolgáltatásbiztonság követelményeit figyelembe vevő tervezési elvek bemutatása.

A tantárgy az ismereteket egykártyás számítógépes platformon, beágyazott Linux környezetben demonstrálja, és ebben a környezetben rendszer- és szoftverfejlesztési ismereteket is nyújt. Ugyanakkor a tárgy kitér a mikrovezérlőket alkalmazó egyszerűbb beágyazott rendszerek jellegzetességeire is, beleértve a szoftver aspektusokra is, mint pl. az MCU-on futtatható beágyazott operációs rendszerek (pl. FreeRTOS) és a Linux különbségeire, a HW platform és OS választás részleteire stb.

© 2010-2024 BME MIT