Búcsúzunk Dr. Fehér Béla kollégánktól

Mély fájdalommal búcsúzunk Fehér Béla kollégánktól, aki 2020. október 2-án elhunyt. Nekrológja itt olvasható.

Béla végzése után, 1983-ban csatlakozott tanszékünkhöz. Kompetenciaterülete a digitális rendszertervezés, ezen belül az újrakonfigurálható architektúrák volt. Ezen területen meghatározó személyiséggé vált a karon, és az FPGA kutatólaboratórium vezetőjeként mind a hazai, mind a nemzetközi szakmai közösségekben. Az oktatást mindig szívén viselte. Nagy odaadással adta át ismereteit Digitális technika, a Programozható logikai áramkörök alkalmazástechnikája mellékspecializáció ill. a Beágyazott információs rendszerek főspecializáció tantárgyainak keretében. Béla hiánya pótolhatatlan veszteség az egész közösségnek. Emlékét őrizzük!

 


Nekrológ

Dr. Fehér Béla, egyetemi docens

BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

 

Fehér Béla műszer és irányítástechnika szakos villamosmérnöki oklevelét 1983-ban szerezte a BME Villamosmérnöki Karán. Végzését követően élete végéig tanszékünk, a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék (korábbi nevén Műszer és Méréstechnika Tanszék) elkötelezett, sok értéket teremtő munkatársa volt. Pályafutását MTA TMB tudományos ösztöndíjasként kezdte, majd különböző oktatói/kutatói pozíciók betöltését követően 1997-ben lett egyetemi docens.

A tanszéken eleinte az Elektronikus áramkörök szakmacsoport munkájában vett részt, ahol az Elektronikus műszerek és az Elektronikus áramkörök tantárgyak oktatásában közreműködött. Szakmai-tudományos érdeklődése azonban már pályája korai szakaszában az újrakonfigurálható hardver architektúrák felé irányult. A műszaki tudományok kandidátusa címet „Programozható logikai áramkörök a digitális jelfeldolgozásban” témában, 1994-ben szerezte meg a Magyar Tudományos Akadémián. Később Bólyai János kutatási ösztöndíjasként, majd Széchenyi István ösztöndíj kitüntetettjeként folytatta a kutatásait. Tudományterületén nemzetközi hírű iskolát teremtett. Az egyetemi oktatásban nevéhez fűződik a villamosmérnöki MSc képzés Programozható logikai áramkörök alkalmazástechnikája mellékspecializációjának kialakítása és oktatása, amely az FPGA áramkörök, a rendszerchip-ek (SoC, System on a Chip) és az egyéb nagyteljesítményű végrehajtó egységek (GPGPU) oktatását vállalta fel. A képzés támogatására vezetésével számos oktatási célú FPGA kártyát és kiegészítő periféria kártyát fejlesztettek ki (LOGSYS kártya család). Ennek legújabb változatát a National Instruments céggel való kooperáció keretében az ország számos felsőoktatási intézményében alkalmazzák.

Béla a Kar nagytapasztalatú, elhivatott és lelkes oktatója volt. A Digitális technika alaptárgy oktatásában 1996 óta vett részt, az utóbbi évtizedben a tárgy felelőseként. A majd 25 év alatt csak ezen tantárgy keretében több mint 10 ezer hallgató szemléletformálása köthető személyéhez. A projekt tantárgyak keretében is mindig nagyszámú hallgató vette körül, akikkel nem csak szakmai, hanem jó személyes kapcsolatot is ápolt. Konzulensként száznál több hallgató szakdolgozatának, illetve diplomatervének elkészítését segítette.

Nagyon fontosnak tartotta a módszerek gyakorlati alkalmazhatóságát és kiemelt figyelmet fordított az ipari kapcsolatokra. Aktívan együttműködött multinacionális cégekkel (Ericsson, Flextronics, National Instruments) ipari fejlesztésekben. Négy hazai ill. nemzetközi szabadalom is fűződik nevéhez.

Számos hazai-, bilaterális- és nemzetközi kutatási-fejlesztési projekt témavezetője és közreműködője volt. Ezek közül ki kell emelni a Zodiac Data Systems (korábban Josef Heim KG) számára sok éven keresztül végzett kutatási-fejlesztési tevékenységet, amelynek eredményeként az általa vezetett csoport csúcskategóriás adatgyűjtő készülékek fontos részegységeit hozta létre és fejleszti tovább folyamatosan. A sok, hozzá kapcsolódó K+F projekt közül jelentős eredményeket hoztak az EVOCHEM7, GenaGrid, JENET (Joint European Network on Embedded Internet Technologies), ill. a TETRAMAX, és a Smart Anything Everywhere H2020-as projektek.

Életpályájának elismeréseként 2018-ban Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetését vehette át.

Béla távozása nagy űrt hagy maga után. A hozzá kötődő széles szakmai és baráti kör egy dinamikus, nagyon elkötelezett munkatársat és barátot veszített el. Emlékét megőrizzük.

 

 

                                                                                                                           Dabóczi Tamás

                                                                                                                      tanszékvezető, BME MIT

Attached files: 
© 2010-2024 BME MIT