Agyi konnektivitás vizsgálata EEG és MRI adatok felhasználásával (külső téma)

Tanszéki konzulens: 
A munkatárs fényképe
associate professor
Szoba: IE425
Tel.:
+36 1 463-4116
Email: gezsi (*) mit * bme * hu
Külső konzulens: 
Dr. Weiss Béla, tudományos munkatárs, TTK Agyi Képalkotó Központ, weiss.bela@ttk.hu

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Aktív (aktuális, lehet rá jelentkezni)
Kiírás éve: 
2020
A kiírás jellege: 
önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv

Az elmúlt évek kutatási eredményei szerint a nyugalmi állapotban regisztrált, spontán agyi aktivitást tükröző fMRI és EEG felvételekből kinyert konnektivitás jellemzők olyan biomarkereknek tekinthetők, amelyek alapján különböző patológiás kondíciók és azok előrehaladottsága is megállapíthatóak. Ezen felismerés jelentősen megkönnyítheti, felgyorsíthatja bizonyos kóros állapotok diagnosztizálását és az esetlegesen alkalmazandó terápiás eljárások hatékonyságának validálását. A hallgató feladata nyugalmi és eseményhez-kötött agyi konnektivitás analízisére alkalmazandó eljárások áttekintése, a kiválasztott módszerek implementálása, továbbfejlesztése és tesztelése. A téma diplomatervként, TDK és PhD munkaként is folytatható.

Javasolt előismeretek: jelfeldolgozási és programozási ismeretek, angol nyelvtudás.

© 2010-2024 BME MIT