Josef Heim-díj Pályázati felhívás (2019)

Josef Heim-díj

Pályázati felhívás (2019)

 

 

Pályázat célja A Schnell László Műszer- és Méréstechnika Alapítvány nyilvános pályázatot hirdet „Josef Heim-díj” kategóriában kiemelkedő innovációs tevékenység díjazására.

 

Pályázók köre A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék (MIT) 35 évnél fiatalabb[1], doktorandusz vagy teljes állású, nem vezető oktató[2] munkatársai.

 

Pályázati feltételek

 • Josef Heim-díjra a 2018. december 1. és 2019. november 30. közötti tevékenységgel és eredményekkel lehet pályázni.
 • Pályázni lehet szoftveres, hardveres vagy módszertani megoldásokkal is.

 

Pályázat benyújtása

 • A pályázatot 2019. november 30-a éjfélig lehet beküldeni az sla@mit.bme.hu címre.
 • A pályázatot az „Adatlap a Josef Heim-díjhoz” kitöltésével és a pályázó által szükségesnek tartott egyéb mellékletekkel kell benyújtani. Az elektronikusan rendelkezésre nem álló anyagot szkennelve kell mellékelni. Minden anyagot Adobe PDF formátumban kell benyújtani. (Kérjük a mellékletek számát és hosszát korlátozni, illetve csak a lényeget kivonatolni!)
 • A pályázatban kérjük jelölje, hogy mely tevékenységekért kapott juttatást.

 

Pályázat értékelése

 • A Kuratórium a pályázatokat az adatlapon részletezett szempontok alapján, az ott megadott súlyozás figyelembevételével értékeli.
 • A Kuratórium a pályázatok értékelése után a legkiemelkedőbb pályázónak
  250.000 (kettőszázötvenezer) forintos Josef Heim-díjat adományoz.
 • Az értékelések figyelembevételével a Kuratórium a) dönthet további Josef Heim-díj odaítéléséről is, vagy b) dönthet úgy, hogy a díjat egy adott évben nem ítéli oda egy pályázónak sem.
 • A Kuratórium az elbírálásnál figyelembe veheti a tanszék vezető oktatóinak véleményét.
 • Ha ugyanazzal az innovációs eredménnyel pályázik több pályázó, akkor a Kuratórium dönthet úgy, hogy a pályázatokat összevonja és megosztott díjakat ad ki.

 

Az eredményhirdetésre és a díjak átadása a tanszék decemberi ünnepi rendezvényén.

 

Budapest, 2019. november 15.

 

Kerese István s.k.

Schnell László Alapítvány kuratóriumának elnöke

 

MELLÉKLET: Adatlap a Josef Heim-díjhoz[1] Akik a pályázat beadásának határidejéig a 35. életévet még nem töltötték be.

[2] Tehát nem pályázhatnak docensi, egyetemi tanári, tudományos főmunkatársi, tudományos tanácsadói vagy kutatóprofesszori munkakörben alkalmazottak.

 

Attached files: 
© 2010-2024 BME MIT