Schnell László-díj

Schnell László-díj

Pályázati felhívás

 

 

Pályázat célja A Schnell László Műszer- és Méréstechnika Alapítvány nyilvános pályázatot hirdet „Schnell László-díj” kategóriában kiemelkedő kutatási tevékenység díjazására.

 

Pályázók köre A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék (MIT) 35 évnél fiatalabb[1], doktorandusz vagy teljes állású, nem vezető oktató[2] munkatársai.

 

Pályázati feltételek

  • Schnell László-díjra a 2018-as naptári évi kutatási tevékenységgel és eredményekkel lehet pályázni.

 

Pályázat benyújtása

  • A pályázatot 2018. november 26-án éjfélig lehet beküldeni a kscsilla@mit.bme.hu címre.
  • A pályázatot az „Adatlap a Schnell László-díjhoz” kitöltésével és a pályázó által szükségesnek tartott egyéb mellékletekkel kell benyújtani. Az elektronikusan rendelkezésre nem álló anyagot szkennelve kell mellékelni. Minden anyagot Adobe PDF formátumban kell benyújtani. (Kérjük a mellékletek számát és hosszát korlátozni, illetve csak a lényeget kivonatolni!)
  • A pályázatban kérjük jelölje, hogy mely tevékenységekért kapott juttatást.

 

Pályázat értékelése A Kuratórium a pályázatok értékelése után a kiemelkedő pályázónak kettőszázötvenezer forintos Schnell László-díjat adományoz. A Kuratórium dönthet további Schnell László-díj odaítéléséről is. Az elbírálásnál figyelembe vehetik a tanszék vezető oktatóinak véleményét is.

 

Az eredményhirdetésre és a díjak átadása a tanszék decemberi ünnepi rendezvényén.

 

Budapest, 2018. november 9.

 

 

dr. Pataki Péter s.k.

Schnell László Alapítvány kuratóriumának elnöke

 

 

 

MELLÉKLET: Adatlap a Schnell László-díjhoz

 

 [1] Akik a pályázat beadásának határidejéig a 35. életévet még nem töltötték be.

[2] Tehát nem pályázhatnak docensi, egyetemi tanári, tudományos főmunkatársi, tudományos tanácsadói vagy kutatóprofesszori munkakörben alkalmazottak.

 

© 2010-2024 BME MIT