Követelmények

Szorgalmi időszakban: 
 
Házi feladat sikeres elkészítése és leadása a félév végéig, amely egy tanulási algoritmus implementálását és egy referencia adathalmazon történő szabványos kiértékelését jelenti.
 
Vizsgaidőszakban:
 
Szóbeli vizsga. A vizsgára bocsátás feltétele az elfogadott házi feladat.
 
Osztályozás:
 
A vizsga osztályzata a szóbeli vizsgán megszerzett jegy.
Attached files: 
© 2010-2024 BME MIT