Pályázat - A MIT legjobb fiatal oktatója 2017-ben

Pályázati felhívás

A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék teljes állású, 35 évnél fiatalabbi

munkatársai közül azok, akik a 2017. naptári évben (2016/17 tavaszi és 2017/18 őszi

szemeszter) oktatási feladatokat láttak el, pályázatot nyújthatnak be

 

A MIT legjobb fiatal oktatója 2017-ben

díjra.

 

A pályázatot 2017. november 25-én éjfélig lehet beküldeni a kscsilla@mit.bme.hu email címre.

 

Az elektronikusan rendelkezésre nem álló anyagot szkennelve kell mellékelni.

(Kérjük a mellékletek számát és hosszát korlátozni, illetve csak a lényeget kivonatolni!)

A pályázatokat Adobe PDF formában kell benyújtani.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell

(a) az oktatási tevékenység pontos leírását (tantárgy neve, Neptun kódja, az oktatási

tevékenység pontos megnevezése),

(b) oktatásfejlesztési tevékenység pontos leírását (új mérés kidolgozása, írásos

segédanyag készítése, stb.),

(c) oktatásszervezési tevékenység pontos leírását (laborfelelős, stb.),

(d) a tanszék érdekében végzett tevékenységeket (pontosan milyen tevékenység, pl. PC

operátor, webmester, stb.).

 

A pályázatokat az Alapítvány kurátorai bírálják el. Az elbírálásnál figyelembe vehetik a

tanszékvezető oktatóinak véleményét is.

 

A MIT legjobb fiatal oktatója I. díj összege 250 000.- Ft.

A MIT legjobb fiatal oktatója II. díj összege 200 000.- Ft.

A MIT legjobb fiatal oktatója III. díj összege 150 000.- Ft.

 

Az eredményhirdetés és a díjak átadása a tanszék decemberi ünnepi rendezvényén.

 

Budapest, 2017. október 10.

 

(dr. Pataki Péter s.k.)

 

Schnell László Alapítvány kuratóriumának elnöke

i Akik a pályázat beadásának határidejéig a 35. életévet még nem töltötték be.

 

© 2010-2024 BME MIT