Tudnivalók

Célkitűzés:

A szakmai gyakorlat általános célja, hogy a hallgatók alapvető ismereteket szerezzenek a szakirányuknak megfelelő gyakorlati villamosmérnöki feladatokból, megismerkedjenek egy vállalat szervezeti és szakmai felépítésével, valós körülmények között készüljenek későbbi mérnöki munkájukra. A négy-, hat- és nyolchetes szakmai gyakorlat során a hallgatók a tanszéki és vállalati konzulens által meghatározott feladatot oldanak meg. Feladatuk kapcsolódhat szakdolgozatukhoz, TDK dolgozatukhoz, önálló labor feladatukhoz, de azoktól jól elkülöníthetőnek kell lennie.

Szakmai gyakorlat a BSc képzésben

A gyakorlat csak olyan gyakorlóhelyen végezhető, mellyel a karnak együttműködési megállapodása van és a hallgatóval hallgatói munkaszerződést köt. A gyakorlat harmadik, közvetítő félen (iskolaszövetkezeten) keresztül is végezhető (lsd lent)

A szakmai gyakorlat időtartama a villamosmérnök és mérnök informatikus szakon egyaránt legalább 6 hét (240 óra). A szakmai gyakorlat csak intézményen (BME-n) kívül végezhető. DE! 2014 szeptember, vagy az után kezdett mérnök informatikus hallgatók esetén a gyakorlat időtartama legalább 8 hét (320 óra), ami csak intézményen kívül végezhető. Fontos, hogy 2-3 nap szabadsággal és az ünnepnapokkal kalkulálni kell!

A MIT szakmai gyakorlat tantárgykódjai 2014 szeptembere előtt kezdett hallgatok esetén a következők:

 • BMEVIMIASZ1 , Villamos, Beágyazott információs rendszerek ágazat
 • BMEVIMIAS16 , Info,  Rendszertervezés ágazat
 • BMEVIMIAS11,  Info, Intelligens rendszerek ágazat

A MIT szakmai gyakorlat tantárgykódjai 2014 szeptembere, vagy az után kezdett hallgatok esetén a következők:

 • BMEVIMIAS01 , Villamos, Beágyazott információs rendszerek ágazat
 • BMEVIMIAS00, Info,  Informatikai rendszertervezés specializáció

Szakmai gyakorlat az MSc képzésben

A gyakorlat csak olyan gyakorlóhelyen végezhető, mely a hallgatóval hallgatói munkaszerződést köt. A 6 hetet elérő szakmai gyakorlat esetén ezen kívül a kar és a gyakorlóhely között együttműködési megállapodása kell, hogy legyen érvényben. A gyakorlat harmadik, közvetítő félen (iskolaszövetkezeten) keresztül is végezhető (lsd lent).

A szakmai gyakorlat időtartama a villamosmérnöki, a mérnök informatikus és gazdaságinformatikus és egészségügyi mérnöki MSc képzésekben egyaránt legalább 4 hét (160 óra). A szakmai gyakorlat csak intézményen kívül végezhető. DE! 2014 szeptember, vagy az után kezdett mérnök informatikus hallgatók esetén a gyakorlat időtartama legalább 6 hét (240 óra).

A MIT szakmai gyakorlat tantárgykódjai 2014 szeptembere előtt kezdett hallgatok esetén a következők:

 • BMEVIMIMS21, Eü mérnök
 • BMEVIMIMSZ1 , Villamos, Beágyazott információs rendszerek szakirány
 • BMEVIMIMS06 , Info, Intelligens rendszerek szakirány
 • BMEVIMIMS20 , Info, Szolgáltatásbiztos rendszertervezés szakirány
 • BMEVIMIM381 , Gazdinfo, Szolgáltatásfejlesztés és –menedzsment szakirány

A MIT szakmai gyakorlat tantárgykódjai 2015 január után kezdett hallgatok esetén a következők:

 • BMEVIMIMS01, Villamos, Beágyazott információs rendszerek főspecializáció
 • BMEVIMIMS00, Info, Kritikus rendszerek főspecializáció

A jelentkezés menete

 

 • Kezdő dokumentumokminden dokumentumot elektronikusan kell feltölteni a hf portálra: https://hf.mit.bme.hu/hallgato/szakmai-gyakorlat
 • a gyakorlat megkezdését megelőző hét első munkanapjáig.
 • Jelentkezési lap, ha van megállapodás a céggel: 3. sz. melléklet
 • Konzulens által összeállított Feladatlap: 4. sz. melléklet FONTOS!,  hogy a tanszéki konzulenshez a korábbi önálló labor konzulens nevét beírják!
 • Villamosmérnök MSc és Eü mérnök képzésen nem kötelező az együttműködési megállapodást megkötni, de ellenőrizni kell a kari együttműködési listán . Ha nem szerepel rajta a cég, akkor a 2. sz. mellékletet kell Blázovics Lászlóval aláíratni, és úgy feltölteni a hf portálra. 

 

 • Záró dokumentumok - minden dokumentumot elektronikusan kérjük feltölteni https://hf.mit.bme.hu/hallgato/szakmai-gyakorlat!
 • Munkanapló napi bontásban, a konzulens aláírásával hitelesítve (egyéni formátumban): 
 • A hallgató írásos beszámolója, sablon a bal oldali menüből letölthető (15-20 oldal, e-mailben)
 • A teljesítés konzulens által aláírt igazolása: 5. sz. melléklet (e-mailben)

 

 • Szorgalmi időszakban végzett gyakorlat esetén a tantárgyat az adott félévben kell felvenni.
 • Nyári, illetve vizsgaidőszakban végzett gyakorlat esetén a tantárgyat az azt követő őszi félévben kell felvenni.
 • A szakmai gyakorlat elfogadása, értékelése
 • A szakiránynak megfelelő tantárgy felvétele a Neptunban
 • A munkanapló, az írásos beszámoló és a teljesítés igazolás beadandó legkésőbb a pótlási hét végéig; aki pedig nem záróvizsgázik, annak az őszi félév végén január 15-ig, a tavaszi félév végén június 15-ig.
 • A beszámolót szkennelve kérjük, jól láthatóan feltüntetve, hogy a vállalati konzulens látta a dokumentumot és a tartalmát elfogadta.
 • Szorgalmi időszakban a hallgatók legfeljebb heti 20 óra gyakorlati munkát végezhetnek.
 • A részletekben végzett gyakorlat (3 hét nyáron és heti 1 nap a szorg-i időszakban) megszűnik; a csak nyáron, ill. a szorg-i időszakban bármikor (max. heti 20 órában) végzett gyakorlat továbbra is lehetséges. 

Szakmai gyakorlat iskolaszövetkezeten keresztül

 •  A gyakorlat valós helyszínével, a céggel együttműködési megállapodása kell, hogy legyen a karnak, illetve meg kell kötni, ha még nincs
 • A 4.sz. feladatlapot a cég tölti ki a témaleírással a tanszéki felelős jóváhagyásával, ellenőrzésével, ahogy eddig is; és azt a cég szignózza (nem az iskolaszövetkezet)
 • Az 5.sz. igazolólapot a cég tölti ki és szignózza (a valós gyakorlóhely értékeli a hallgatót)
 • A napi bontású munkanaplót szintén a cég szignózza
 • Beszámolót a cég aláírással jelzi, hogy elfogadta.

 

© 2010-2024 BME MIT