Jegyzet

2023/24 1. félév:

Adminisztratív követelmények, népmese a diagnosztikai célú orvosi képalkotás apparátusáról. fóliák

Elektromágneses sugárzás, fotoelektromos kölcsönhatás, félvezetők, diódák, fotodiódák működése, CCD felépítése, szcintilláció fogalma. Képek jellemző zajmodelljei, dinamikatartomány. fóliák

Röntgen képalkotó rendszerek fizikai felépítése, röntgensugár keletkezése (fékezési sugárzás, karakterikus sugárzás), röntgencső felépítése és ennek képekre gyakorolt hatása, foton - anyag kölcsönhatások (fotoelektromos kölcsönhatás, Compton szóródás), Beer Lambert törvények (monokromatikus, multikromatikus spektrum esetén). Röntgen detektor felépítése - szóródásredukáló rács, szcintilláció, backscattering jelensége. Segédanyag

Képalkotó rendszerek modellezése a lieáris rendszerelmélet apparátusával. Képalkotás kvantitatív minősítői. fóliák

Fourier transzformációk és a köztük lévő kapcsolatok (FT, FS, DTFT), mintavételezés és a mintavett jel Shannon interpolációja.Mintavett jelekből folytonos interpolációja, DFT és DTFT kapcsolata, DFS, alul-mintavételezés és spektrumszivárgás kérédésköre. 2D DFT definíciója, számítási lehetőségei, tulajdonságai. Képek spektrumának értelmezése, azok nevezetes tulajdonságai. Klasszikus eltolásinvariáns szűrések súlyfüggvényének és átviteli függvényének alakjai, ideális alul-áteresztő szűrések problémája, Gibbs artifakt. fóliák

Inverz problémák formalizálása, megoldásukra statiszikai becsléselmelet alkalmazása, direkt dekonvolúció, csonkolt dekonvolúció, Wiener inverz szűrés, Gauss i.i.d. zajos ML becslésen alapuló szűrés, Richardson-Lucy eljárás, Gauss prioros szűrés. ML becslésés MAP becslésen alapuló szűrések értékelése, összevetése. fóliák

Általános képfeldolgozás: hisztogram, annak tipikus módosításai; zajszűrő eljárások (lineáris, medián szűrésen alapuló, adaptív szűrők); élkiemelés és éldetektálás (zajérzékenysége, LoG, DoG szűrők, Wallis operátor), PCA, Volterra soros szűrések. fóliák

Képszegmentáló eljárások: általános nehézségek, Hough transzformáció, régió alapú szegmentáló eljárások (bottom-up, top-down), graph cut eljárás, textúrák leírók (ko-okkurencia mátrix, Haralick jellemzők), globális küszöbölés alapú szegemntálás paramétereinek meghatározása. EM eljárás, kevert Gauss paraméterbecslés példa. fóliák

Deformálható modellekkel történő szegmentálás: általános bevezető, parametrikus görbéken alapuló megközelítések: Fourier sor alakmodell, ASM / AAM alapú szegmentáció. ACM Snake eljárással történő szegmentáció. Kétfázisú szegmentációs eljárások -esettanulmány.fóliák
 
Regisztrációs eljárások: regisztráció definíciója, csoportosítása, fajtái (merev, elasztikus), tipikus képeket torzító transzformációk (hasonlósági, affin, perspektív, görbült nemlineáris). Prokrusztész analízis alapú regisztráció, Fourier spektrum alapú regisztráció (fáziskorreláció, polárkoordinátás fáziskorreláció). Multimodális regisztráció és a hozzá kapcsolódó matematikai apparátus (együttes hisztogram, kölcsönös információ, divergencia mértékek). fóliák
 
Rekonstrukciós eljárások:Beer-Lambert törvény szerinti előfeldolgozás, Radon transzfromáció, Fourier vetítősíktétel, szűrt visszavetítés (FBP) származtatása, mintavételezés, zaj kérdése. Különböző CT generációk / típusok és jellemzőik, CBCT rekonstrukciós problémája (FDK, artifaktok), algebrai rekonstrukciós eljárások. Pozitron emissziós tomográfia működési alapelve, eszközök felépítése, mérések értelmezése. CT rekonstrukciókat terhelő műtermékek: sugárkeményedés, szóródás, részleges térfogat, bemozdulás, rekonstruált területene kívüli objektum miatt. Ezek lehetséges kompenzálási módjai. fóliák A fejlécükben (*), illetev (+) jellel ellátott diák nem képezik részét az idei tananyagnak
 

2022/23 1. félév:

Zárthelyi időpontja: 2022.11.16. 10:00-12:00 között, órarendi időben.

Adminisztratív követelmények, népmese a diagnosztikai célú orvosi képalkotás apparátusáról. fóliák

Elektromágneses sugárzás, fotoelektromos kölcsönhatás, félvezetők, diódák, fotodiódák működése, CCD felépítése, szcintilláció fogalma. Képek jellemző zajmodelljei, dinamikatartomány. fóliák

Röntgen képalkotó rendszerek fizikai felépítése, röntgensugár keletkezése (fékezési sugárzás, karakterikus sugárzás), röntgencső felépítése és ennek képekre gyakorolt hatása, foton - anyag kölcsönhatások (fotoelektromos kölcsönhatás, Compton szóródás), Beer Lambert törvények (monokromatikus, multikromatikus spektrum esetén). Röntgen detektor felépítése - szóródásredukáló rács, szcintilláció, backscattering jelensége. Segédanyag

Képalkotó rendszerek modellezése a lieáris rendszerelmélet apparátusával. Képalkotás kvantitatív minősítői. fóliák

Fourier transzformációk és a köztük lévő kapcsolatok (FT, FS, DTFT), mintavételezés és a mintavett jel Shannon interpolációja.Mintavett jelekből folytonos interpolációja, DFT és DTFT kapcsolata, DFS, alul-mintavételezés és spektrumszivárgás kérédésköre. 2D DFT definíciója, számítási lehetőségei, tulajdonságai. Képek spektrumának értelmezése, azok nevezetes tulajdonságai. Klasszikus eltolásinvariáns szűrések súlyfüggvényének és átviteli függvényének alakjai, ideális alul-áteresztő szűrések problémája, Gibbs artifakt. fóliák

Inverz problémák formalizálása, megoldásukra statiszikai becsléselmelet alkalmazása, direkt dekonvolúció, csonkolt dekonvolúció, Wiener inverz szűrés, Gauss i.i.d. zajos ML becslésen alapuló szűrés, Richardson-Lucy eljárás, Gauss prioros szűrés. ML becslésés MAP becslésen alapuló szűrések értékelése, összevetése. fóliák

Általános képfeldolgozás: hisztogram, annak tipikus módosításai; zajszűrő eljárások (lineáris, medián szűrésen alapuló, adaptív szűrők); élkiemelés és éldetektálás (zajérzékenysége, LoG, DoG szűrők, Wallis operátor), PCA, Volterra soros szűrések. fóliák

Képszegmentáló eljárások: általános nehézségek, Hough transzformáció, régió alapú szegmentáló eljárások (bottom-up, top-down), graph cut eljárás, textúrák leírók (ko-okkurencia mátrix, Haralick jellemzők), globális küszöbölés alapú szegemntálás paramétereinek meghatározása. EM eljárás, kevert Gauss paraméterbecslés példa. fóliák Zárthelyi anyaga a 33. diáig tart.

Deformálható modellekkel történő szegmentálás: általános bevezető, parametrikus görbéken alapuló megközelítések: Fourier sor alakmodell, ASM / AAM alapú szegmentáció. ACM Snake eljárással történő szegmentáció. Kétfázisú szegmentációs eljárások -esettanulmány. fóliák
 
Regisztrációs eljárások: regisztráció definíciója, csoportosítása, fajtái (merev, elasztikus), tipikus képeket torzító transzformációk (hasonlósági, affin, perspektív, görbült nemlineáris). Prokrusztész analízis alapú regisztráció, Fourier spektrum alapú regisztráció (fáziskorreláció, polárkoordinátás fáziskorreláció). Multimodális regisztráció és a hozzá kapcsolódó matematikai apparátus (együttes hisztogram, kölcsönös információ, divergencia mértékek). fóliák
 
Rekonstrukciós eljárások:Beer-Lambert törvény szerinti előfeldolgozás, Radon transzfromáció, Fourier vetítősíktétel, szűrt visszavetítés (FBP) származtatása, mintavételezés, zaj kérdése. Különböző CT generációk / típusok és jellemzőik, CBCT rekonstrukciós problémája (FDK, artifaktok), algebrai rekonstrukciós eljárások. Pozitron emissziós tomográfia működési alapelve, eszközök felépítése, mérések értelmezése. ML-EM rekonstrukciós eljárás származtatása, módosító összefüggésének értelmezése. CT rekonstrukciókat terhelő műtermékek: sugárkeményedés, szóródás, részleges térfogat, bemozdulás, rekonstruált területene kívüli objektum miatt. Ezek lehetséges kompenzálási módjai. fóliák A fejlécükben (*), illetev (+) jellel ellátott diák nem képezik részét az idei tananyagnak
 

2021/22 1. félév:

A tárgy kiszolgálása jelenléti formában történik (mindaddig, amíg ellenkező utasítás érvénybe nem lép). A félév tervezett ütemezése.

Adminisztratív követelmények, népmese a diagnosztikai célú orvosi képalkotás apparátusáról. fóliák

Elektromágneses sugárzás, fotoelektromos kölcsönhatás, félvezetők, diódák, fotodiódák működése, CCD felépítése, szcintilláció fogalma. Képek jellemző zajmodelljei, dinamikatartomány. fóliák

Röntgen képalkotó rendszerek fizikai felépítése, röntgensugár keletkezése (fékezési sugárzás, karakterikus sugárzás), röntgencső felépítése és ennek képekre gyakorolt hatása, foton - anyag kölcsönhatások (fotoelektromos kölcsönhatás, Compton szóródás), Beer Lambert törvények (monokromatikus, multikromatikus spektrum esetén). Röntgen detektor felépítése - szóródásredukáló rács, szcintilláció, backscattering jelensége. Segédanyag

Képalkotó rendszerek modellezése a lieáris rendszerelmélet apparátusával. Képalkotás kvantitatív minősítői. fóliák

Fourier transzformációk és a köztük lévő kapcsolatok (FT, FS, DTFT), mintavételezés és a mintavett jel Shannon interpolációja.Mintavett jelekből folytonos interpolációja, DFT és DTFT kapcsolata, DFS, alul-mintavételezés és spektrumszivárgás kérédésköre. 2D DFT definíciója, számítási lehetőségei, tulajdonságai. Képek spektrumának értelmezése, azok nevezetes tulajdonságai. Klasszikus eltolásinvariáns szűrések súlyfüggvényének és átviteli függvényének alakjai, ideális alul-áteresztő szűrések problémája, Gibbs artifakt. fóliák

Inverz problémák formalizálása, megoldásukra statiszikai becsléselmelet alkalmazása, direkt dekonvolúció, csonkolt dekonvolúció, Wiener inverz szűrés, Gauss i.i.d. zajos ML becslésen alapuló szűrés, Richardson-Lucy eljárás, Gauss prioros szűrés. ML becslésés MAP becslésen alapuló szűrések értékelése, összevetése. fóliák

Általános képfeldolgozás: hisztogram, annak tipikus módosításai; zajszűrő eljárások (lineáris, medián szűrésen alapuló, adaptív szűrők); élkiemelés és éldetektálás (zajérzékenysége, LoG, DoG szűrők, Wallis operátor), PCA (zárthelyi anyaga a PCA-ig tart). fóliák

Képszegmentáló eljárások: általános nehézségek, Hough transzformáció, régió alapú szegmentáló eljárások (bottom-up, top-down), graph cut eljárás, textúrák leírók (ko-okkurencia mátrix, Haralick jellemzők), globális küszöbölés alapú szegemntálás paramétereinek meghatározása: EM eljárás, kevert Gauss paraméterbecslés példa. fóliák

Deformálható modellekkel történő szegmentálás: általános bevezető, parametrikus görbéken alapuló megközelítések: Fourier sor alakmodell, ASM / AAM alapú szegmentáció. ACM Snake eljárással történő szegmentáció. Kétfázisú szegmentációs eljárások -esettanulmány. fóliák

Regisztrációs eljárások: regisztráció definíciója, csoportosítása, fajtái (merev, elasztikus), tipikus képeket torzító transzformációk (hasonlósági, affin, perspektív, görbült nemlineáris). Prokrusztész analízis alapú regisztráció, Fourier spektrum alapú regisztráció (fáziskorreláció, polárkoordinátás fáziskorreláció). Multimodális regisztráció és a hozzá kapcsolódó matematikai apparátus (együttes hisztogram, kölcsönös információ, divergencia mértékek). fóliák

Rekonstrukciós eljárások:Beer-Lambert törvény szerinti előfeldolgozás, Radon transzfromáció, Fourier vetítősíktétel, szűrt visszavetítés (FBP) származtatása, mintavételezés, zaj kérdése. Különböző CT generációk / típusok és jellemzőik, CBCT rekonstrukciós problémája (FDK, artifaktok), algebrai rekonstrukciós eljárások. Pozitron emissziós tomográfia működési alapelve, eszközök felépítése, mérések értelmezése. ML-EM rekonstrukciós eljárás származtatása, módosító összefüggésének értelmezése. Tömörített érzékelés (Compressive Sensing) megközelítés alapjai, TV prior. CT rekonstrukciókat terhelő műtermékek: sugárkeményedés, szóródás, részleges térfogat, bemozdulás, rekonstruált területene kívüli objektum miatt. Ezek lehetséges kompenzálási módjai. fóliák A fejlécükben (*)-al jelölt diák idén kimaradtak, az ezeken szereplő anyag nem képezi részét a vizsgáknak.

 


 tárgyhoz kapcsolódó irodalomlista.

© 2010-2024 BME MIT