Laboratórium 1

Alapadatok

Course coordinator

A munkatárs fényképe
assistant professor
Szoba: IE331
Tel.:
+36 1 463-3583
Email: divor (*) mit * bme * hu

Announcements

Syndicate content

Introduction

A képzés elsődleges célja a hallgatók szakmaspecifikus gyakorlati ismereteinek és készségeinek
fejlesztése. A kitűzött célok megvalósulása érdekében a hallgatók az alaplaborban komplex feladatokat
oldanak meg. Ezeknek egyes elemeit a mérésre történő felkészülés időszakában, másokat a laboratóriumi
munka keretében, ill. ezt követően kell elvégezniük. A felkészülés időszakára esik (1) a mérési feladat
elvégzéséhez szükséges elméleti alapok átismétlése, ill. elsajátítása, beleértve mind a mérendő
objektumra, mind a mérési módszerre vonatkozó ismerteket, (2) a konkrét mérés megtervezése a mérendő
objektum ismeretében, (3) a mérésre vonatkozó terv ellenőrzése pl. szimulációval, (4) a szükséges
mérőeszközök kiválasztása, (5) a mérés feladattervének/programjának teljes, vagy részleges elkészítése.
A laboratóriumi munka végeztével a munka eredményeit és tapasztalatait összegző
dokumentum/jegyzőkönyv elkészítése zárja a feladatok sorát.

© 2010-2024 BME MIT