Termelésbecslés javítása szintetikus időjárási állomásokkal

Tanszéki konzulens: 
A munkatárs fényképe
adjunktus
Szoba: IE415
Tel.:
+36 1 463-3585
Email: renczes (*) mit * bme * hu
Külső konzulens: 
Dr. Hartmann Bálint (VET)

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Aktív (aktuális, lehet rá jelentkezni)
Kiírás éve: 
2019
A kiírás jellege: 
önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv

Hazánkban az energetika területén megjelenő legnagyobb változást az időjárásfüggő termelők (elsősorban fotovillamos kiserőművek) dinamikus terjedése jelentette az elmúlt években. A tendencia hatására felértékelődtek azoknak a becslési eljárásoknak a fontossága, melyek képesek minél pontosabban előrejelezni a várható energia termelést, tompítva ezzel a volatilis energiatermelésből adódó hatásokat. Az újabb és újabb becslő modellek jóságát azonban nem csak maga a módszer, hanem a bemenő adatok is alapvetően befolyásolják. Tekintettel egyes környezeti változók és az energiatermelés közötti kapcsolatra, az egyes algoritmusokhoz felhasznált időjárási paraméterek pontossága, megbízhatósága kulcsfontosságú hatékony előrejelzések elkészítéséhez.
Nagyobb földrajzi kiterjedésű becslések, vagy egy közeli mérési ponttal nem rendelkező termelő esetében kérdésessé válik, hogy milyen jellemző adat képes megfelelően reprezentálni az időjárás változását az adott területen. A probléma áthidalása történhet olyan mesterséges meteorológiai mérési pont létrehozásával, mely a valós, de távoli időjárási adatok megfelelő súlyozásával állít elő a kérdéses földrajzi pontot jellemző időjárási értékeket. A félév folyamán a hallgató feladata megismerkedni valós időjárási adatok alapján történő mesterséges adatgenerálási algoritmusokkal, valamint egy konkrét eljárás implementálása.

© 2010-2021 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató