Környezeti modellek generálása autonóm robotok ellenőrzéséhez

Tanszéki konzulens: 
A doktorandusz fényképe
doktorandusz
Szoba: IB417
Tel.:
+36 1 463-3586
Email: olahj (*) mit * bme * hu

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Korábbi (jelenleg nem aktív, de látszik)
Kiírás éve: 
2011
A kiírás jellege: 
önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv

Robotok és egyéb autonóm rendszerek egyre széleskörűbb elterjedésével (pl. háztartási robotok, autonóm járművek) a hozzájuk készített vezérlő programok tesztelése egyre kritikusabb feladat lesz. Autonóm rendszerek tesztelésének egyik lehetséges módja a környezet szimulációja és a rendszer viselkedésének megfigyelése a szimuláció során (a feladathoz rendelkezésre állnak 3D környezetek építésére és valós fizikai szimulációjára is alkalmas szimulátorok, ezekről bővebben itt olvashat). 

Praktikus ötlet a modellvezérelt tervezési paradigma felhasználása a teszteléshez használt környezeti modellek előállítására, vagyis elsődlegesen modelleket felhasználni a tudásreprezentációra. A tesztelés feltétele azonban, hogy rendelkezésre álljanak olyan környezeti modellek, melyek segítségével vizsgálható, hogy a rendszer megfelel-e a követelményeknek. Ilyen környezeti modellek generálása felfogható úgy is, mint adott struktúrális kényszereket és tervezési célokat kielégítő modellpéldányok generálása.

Az Eclipse Modeling Framework (EMF) egy olyan keretrendszer, amelyben lehetőség van általános eszközökkel környezeti modellek létrehozására, valamint rendelkezésre állnak olyan eszközök (pl. EMF IncQuery), amelyek segítségével a kényszerek és célok kifejezhetők. A VIATRA2 modelltranszfromációs keretrendszer pedig támogatja a különböző tervezési alternatívák keresését és kiértékelését.

A jelentkező hallgatók feladata lesz a szükséges technológiák elsajátítása után áttekinteni a kényszereknek megfelelő modellek generálásának lehetőségeit, és implementálni egy kiválasztott megoldást. A feladat kapcsolódik az R3-COP nemzetközi projekthez.

© 2010-2018 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató