Életvitelt segítő műszaki rendszerek

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
egyetemi tanár
Szoba: IE440
Tel.:
+36 1 463-2572
Email: jobbagy (*) mit * bme * hu

Oktatók

A munkatárs fényképe
egyetemi tanár
Szoba: IE440
Tel.:
+36 1 463-2572
Email: jobbagy (*) mit * bme * hu
A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE333
Tel.:
+36 1 463-4372
Email: khazy (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A tantárgy célkitűzése, hogy áttekintse a népesség korösszetételének és egészségi állapotának változásában megfigyelt trendeket és a várható problémákat; bemutassa a problémákra megoldást kereső nemzetközi kezdeményezéseket és programokat; ismertesse az egészségügyi és a szociális ellátásban hatékonyan alkalmazható új műszaki lehetőségeket, különös tekintettel az otthoni egészségállapot-figyelésre; átadja az egészségi állapotot figyelő, életvitelt segítő rendszerek kialakításához és működtetéséhez szükséges élettani, jelfeldolgozási és infokommunikációs alapismereteket.