Feladatok

A tantárgy elvégzésének feltétele a szorgalmi időszakban egy otthoni feladat elégséges szintű teljesítése. A feladat célja, hogy a tantárgy során tanult rendszertervezési és ellenőrzési módszerek közül egy, vagy több a gyakorlatban is alkalmazásra kerüljön. A otthoni feladat eredménye 25%-ban beleszámít a vizsgajegybe.
 
Határidők:
Feladat kiválasztása az adott feladathoz tartozó konzulenssel egyeztetve: 4. hét
A feladat beadása:  12. hét
 
Eredmények:
Házi feladat eredmények: ld. lentebb a csatolt fájlok között!
 
Az otthoni feladat teljesítésének módjai (VAGY kapcsolat: tehát elég egyet választani):
 
1. Egy specifikus részterületi téma kidolgozása
A részterületi témák kezdeti listája lentebb olvasható, ezt még folyamatosan bővítjük, valamint a már foglalt témákat áthúzással jelöljük.
Egy témára általában egy jelentkezőt várunk, de néhány esetben lehet többen ugyanazt a témát párhuzamosan kidolgozni.
 
Scherer Balázs témái:
 • A CMMI, SPICE, Automotive SPICE szabványok összehasonlítása
 • Verziókövető és konfigurációmenedzsment eszközök összehasonlítása
 • Verziókövetést, és más rendszetervezési folyamatot támogató eszközök NYÁK tervező rendszerekben való megjelenésének bemutatása
 • Statikus analízisre, kódolási szabályok ellenőrzésére használható eszközök feltérképezése, tulajdonságaik összehasonlítása
 • Az automatikus szoftverdokumentációt és coding style guide-ot támogató eszközök feltérképezése, tulajdonságaik összehasonlítása
 • Unit tesztelésre használható eszközök feltérképezése, tulajdonságaik összehasonlítása
 • Code coverage mérésre használható eszközök feltérképezése, tulajdonságaik összehasonlítása
 • Continous Integration eszközök felhasználása beágyazott rendszerek esetében (pl. Jenkins)
 • Mikrovezérlők trace interfész típusainak összehasonlítása tesztelési szempontból
 • HIL (Hardware In the Loop) teszt támogató eszközök feltérképezése
 • Automatikus tesztelést támogató eszközök feltérképezése
 • A NYÁK huzalozás EMC szempontjainak áttekintése: különböző csatolási módok hatásai és a hatások csökkentése
 • Tápfeszültség és interfész csatlakozások tervezési kérdései az emisszió és immunitás tekintetében
 • Különböző táphierarchiák és tápdomain-ek kialakítási lehetőségeinek vizsgálata
Majzik István témái:
 • A biztonságigazoláshoz használható Goal Structuring Notation alkalmazásának és eszközeinek áttekintése
 • Hibafa és eseményfa analízist támogató eszközök feltérképezése és tulajdonságaik összehasonlítása
 • Hibafa alapú veszély analízis elvégzése konkrét rendszerarchitektúra és tervezési minták alapján
 • Az Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM) alkalmazásának áttekintése és analízis mintapélda kidolgozása
 • Megbízhatósági analízis kidolgozása egy megadott vagy saját áramkörre (az MTBF Calculator eszközzel)
 • Nyílt illetve zárt hálózaton történő kommunikáció védelmi módszereinek áttekintése biztonságkritikus rendszerekben
 • Többcsatornás biztonsági architektúrák veszély analízis modelljének kidolgozása a Functional Safety Suite eszköz alkalmazásával
 • Hibainjektálásra használható eszközök feltérképezése és tulajdonságaik összehasonlítása
 • Elosztott rendszerekben használatos algoritmus (pl. kölcsönös kizáráshoz, vezetőválasztáshoz) modelljének elkészítése és a modell tulajdonságainak igazolása az UPPAAL eszközzel
2. A saját diplomatervezési, önálló laboratoriumi feladatra a rendszertervezés tárgyból tanult módszerek alkalmazása
A konkrét feladatot Scherer Balázzsal kell egyeztetni.
 
3. Csoportos feladat
3-5 fős csoportban egy beágyazott rendszer szoftverének és az ahhoz tartozó tesztelési környezetnek az elkészítése. A csoportos feladatra önkéntesen alakult csapatokat várunk. A pontos követelmények az első feladatmegbeszélésen lesznek meghatározva. Feladat konzulens: Scherer Balázs.
A feladat egy automata váltóvezérlő és tesztkörnyezetének elkészítése. A feladatot egy ARM Cortex M3 demókártyán kell kidolgozni. A feladat végső tesztelése egy NI VeriStand alapú HIL (Hardware-In-the-Loop) rendszerben fog megtörténni. A HIL rendszer összeállítása is a csoport feladata.